Minska smittspridningen i förskolan

En förskola med liten sjukfrånvaro är en vinst för alla: barnen och förskolepersonalen är friskare, föräldrar slipper sjukfrån­varo och kommunen sparar pengar och kan presentera attraktiva förskolor. Syftet med hygienåtgärder i förskolan är att minska onödig smittspridning, minska användningen av antibiotika samt snabbt kunna vidta rätt åtgärder när smittan väl bryter ut och på så sätt bromsa den.

I det nya häftet Hygienrond i förskolan får förskolan all hjälp som behövs. Här finns bl.a. information om hur en hygienrond går till och protokoll att använda som stöd vid en hygienrond. Här presenteras också bakgrunden till varför förkolan bör göra en hygienrond.

Hygienrond i förskolan är skriven av hygiensjuksköterskorna Kerstin Mannerquist och Marianne Bengtsson.

Fakta om boken
Titel: Hygienrond i förskolan
Författare: Kerstin Mannerquist och Marianne Bengtsson
ISBN 978-91-7205-687-9
Utgivningsår 2009
24 sid
Pris: 50:- exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Marie Boström, förlagsassistent, 08-462 26 68, marie.bostrom@gothiaforlag.se

Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 0709-530512, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media