Motiverande samtal i skolan en vinst för alla

”Jag har förändrat hela mitt tänk som lärare och det har blivit mycket roligare att jobba.”, menar Anna Hjärne, lärare. Och Ingemo Backenius, skolsköterska säger ”Jag märkte stor skillnad direkt. Vi har fått verktyg att jobba med ungdomarna på ett helt annat sätt som verkligen fungerar.”  ”Bemötande är en framgångsfaktor i skolans värld. Det här behöver all personal ha.” , säger Thor Fossland, rektor. Detta är tre uttalanden om den nya boken ”MI, motiverande samtal. Praktisk handbok för skolan.”

Motiverande samtal, MI, är en evidensbaserad rådgivningsmetod som passar i alla sam­manhang när man vill stimulera en annan person att förändra sitt beteende. Metoden går ut på att hjälpa personen att ta kontroll över sitt eget liv. Eftersom MI ger skolpersonalen ett effektivt verktyg för att utföra sitt arbete motverkar metoden även stress bland medar­betarna.

I denna praktiska handbok presenteras MI på ett tydligt och överskådligt sätt. Läsaren får en grundläggande förståelse för metoden och hur den konkret tillämpas. Boken innehåller en mängd exempel och citat ur skolans värld. Användningen av MI som metod i skolan stöds av Statens folkhälsoinstitut.

MI har många olika användningsområden inom skolan, till exempel som hjälpmedel vid:
• Samtal om skolmotivation
• Hälsosamtal om levnadsvanor
• Utvecklingssamtal
• Elevvårdskonferenser
• Samtal med föräldrar
• Studie- och yrkesvägledning
• Konsultation och handledning.

Barbro Holm Ivarsson är leg. psykolog och expert på dels tobaksavvänjning, dels motiverande samtal. Hon är en efterfrågad utbildare och föredragshållare och har skrivit flera böcker och manualer om MI. Barbro anordnar även nationella grund- och handledarutbildningar för skolan, läs mer på www.barbroholmivarsson.se.

 

Fakta om boken
Titel: MI, motiverande samtal. Praktisk handbok för skolan.
Författare: Barbro Holm Ivarsson
ISBN 978-91-7205-716-6
Utgivningsår 2010
80 sid
Pris: 95:- exkl. moms 

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Marie Boström, förlagsassistent, 08-462 26 68, marie.bostrom@gothiaforlag.se

Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 0709-530512, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media