Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma

Motiverande samtal (MI) är en väletablerad och effektiv metod när man vill stödja människor att förändra sina levnadsvanor. Metoden rekommenderas av Socialstyrelsen och används inom hela livsstilsområdet. I den nya boken Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma presenteras för första gången hur MI kan kombineras med kognitivt beteendeinriktad metod (KBT) för att behandla patienter med övervikt och fetma.Fetma är ett allvarligt tillstånd vilket ökar sannolikheten för flertalet dödliga sjukdomar såsom cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Många läkare tycker att fetma är speciellt svårbehandlat och ser sig ofta ha bristande kompetens på området.Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma innehåller exempel från två av nyckelområdena i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder: ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Genom dialoger som baseras på autentiska patientfall får läsaren en direkt inblick i hur MI-samtal och överviktsbehandling kan gå till. I boken finns också många praktiska hjälpmedel samlade för rådgivaren.Vem vänder sig boken till
Boken vänder sig till praktiker inom hälso- och sjukvård, mödra- och barnhälsovård, elevhälsan, ungdomsmottagningar, företagshälsovård och friskvård samt till studerande på vårdutbildningar.Kort om författarnaBarbro Holm Ivarsson, konsult, är psykolog och jurist, och har arbetat i över 15 år som författare och utbildare i MI på olika arenor.Liselotte Kuehn Krylborn, Centrum för Allmänmedicin, Stockholm, är distriktssköterska med grundutbildning i KBT, och utbildar i MI och KBT-inriktad överviktsbehandling.Sofia Trygg Lycke, Rikscentrum Barnobesitas vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, är specialistutbildad sjuksköterska inom barn och ungdom, har en grundläggande psykoterapiutbildning och utbildar i MI.Författarna är medlemmar i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).Fakta om bokenTitel: Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetmaISBN: 978-91-7205-8071Utgivningsår: 2013Omfång: 268 sidorCirkapris: 290 kr exkl. moms.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media