Naturligt ledarskap - vad evolutionen kan lära om ledarskap i skolan

Report this content

Per Kornhall tar i sin nya bok Naturligt ledarskap – vad evolutionen kan lära om ledarskap i skolan ett tankeväckande grepp på frågan om skolans ledarskap och styrning. Naturligt ledarskap handlar om att lära sig vad i vår evolutionära bakgrund som kan hjälpa oss att leda bättre, men också om vad som kan ställa till problem.

Vi behöver känna till hur ledarskap har formats genom evolutionen och hur det såg ut under den tid vi blev till som art för att kunna leda bättre, säger Per Kornhall, författare, biolog och gymnasielärare.

Naturligt ledarskap beskriver hur evolutionen har format oss till att vara ledare och följare, men att olika egenskaper premieras i olika sammanhang. Genom att få kunskap om hur människan har utvecklats och hur vi som grupp fungerar med ledare och följare får vi ett perspektiv som man kan använda sig av för att reflektera över sitt ledarskap. Det kan hjälpa lärare och skolledare att bli bättre ledare.

Per Kornhall poängterar att det inte finns något naturligt sätt att leda som kommer att lösa alla våra problem. Det kan ibland vara tvärtom – att nedärvda reaktioner och beteenden skapar problem i våra samhällen och organisationer. Det kan exempelvis handla om att öppet visa ilska eller försöka stå emot den starka viljan att vara en i gruppen och därmed dra sig för att ta itu med en negativ kultur.

Marknadsmodeller krockar med ledarskap i skolan
De moderna styrningsformer i skolan som fokuserar på mätbara mål och konkurrens stämmer dåligt överens med hur ledarskap och följarskap utvecklas i naturliga grupper. En rektors drivkrafter är att ge eleverna en så god utbildning som möjligt, skapa förutsättning för lärarna och bedriva en likvärdig skola. Dessa drivkrafter krockar med skolans målstyrning och konkurrens om eleverna, vilket kan bli problematiskt för rektors ledarskap.

 – Lärarna behöver veta att du som rektor alltid har barnens bästa framför ögonen, och känna sig trygga med att det är vad ditt ledarskap strävar efter, säger Per Kornhall.

För att kunna genomföra sitt arbete som ledare är det nödvändigt att få medarbetarnas tillit och förtroende.
Med sin bok hoppas han ge rektorer och skolledare trygghet och kunskap om fallgroparna i ledarskapet och vägarna framåt.


– Naturligt ledarskap handlar om att lära sig om vad i vår evolutionära bakgrund som kan hjälpa oss att leda bättre, men också om de sidor som kan ställa till problem för oss, säger Per Kornhall.

Om författaren
Per Kornhall är disputerad biolog och utbildad gymnasielärare. Han är verksam som författare och har arbetet mycket med ledarskapsutbildning och handledning på uppdrag av olika huvudmän, både privata och kommunala.

Om boken
Titel: Naturligt ledarskap – vad evolutionen kan lära om ledarskap i skolan
Utgivning: 29 juni 2022
ISBN: 978-91-7741-306-6
Sidor: 184
Pris: 299 kronor exkl. moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiakompetens.se

Presskontakt
Helén Kim, Gothia Kompetens
Projektledare Marknad Skola
helen.kim@gothiakompetens.se

För en bättre dag på jobbet
Gothia Kompetens arbetar med kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Per Kornhall tar i sin nya bok "Naturligt ledarskap – vad evolutionen kan lära om ledarskap i skolan" ett tankeväckande grepp på frågan om skolans ledarskap och styrning.
Twittra det här
Boken "Naturligt ledarskap" beskriver hur evolutionen har format oss till att vara ledare och följare.
Twittra det här

Citat

Naturligt ledarskap handlar om att lära sig om vad i vår evolutionära bakgrund som kan hjälpa oss att leda bättre, men också om de sidor som kan ställa till problem för oss.
Per Kornhall, författare, disputerad biolog och gymnasielärare
Vi behöver känna till hur ledarskap har formats genom evolutionen och hur det såg ut under den tid vi blev till som art för att kunna leda bättre.
Per Kornhall, författare, disputerad biolog och gymnasielärare