Ny bok: Personlighetssyndrom – kliniska riktlinjer för utredning och behandling

Personer med personlighetssyndrom hör till de mest sårbara inom psykiatrin. De uppvisar mellanmänskliga problem liksom lidande och svårigheter att klara vardagens utmaningar. De blir ofta en utmaning för vården, eftersom deras interaktion med omgivningen många gånger är problematisk och konfliktfylld. Gothia Fortbildning, i samarbete med Svenska Psykiatriska Föreningen, släpper nu Personlighetssyndrom – kliniska riktlinjer för utredning och behandling. Det är en uppdatering och omarbetning av de riktlinjer som publicerades 2006.

Det finns ett stort behov av kunskap om personlighetssyndrom och ett av huvudsyftena med de nu presenterade riktlinjerna är att beskriva vad som kännetecknar personlighetssyndromen. Genom att tidigt kunna identifiera dem och det lidande de förorsakar kan realistiska behandlingsmål formuleras, vilket minskar risken för att patienten hamnar i ofruktsamma behandlingskontakter. Riktlinjerna har en stark klinisk förankring med fokus på tillämpbarhet i det dagliga arbetet med patienter och deras närstående och ger handfast vägledning i omhändertagande och behandling.

Dessa kliniska riktlinjer för utredning och behandling av personlighetssyndrom är en uppdatering och omarbetning av de riktlinjer som publicerades 2006.

Boken är i första hand skriven för alla som företräder den psykiatriska vården, men är även användbar för företrädare från andra specialiteter och för professioner utanför vården. Studenter och personer under fortbildning kan också ha utbyte av att läsa boken.

Svenska Psykiatriska Föreningen har sedan 1996 utformat kliniska riktlinjer för en rad psykiatriska områden. Personlighetssyndrom – kliniska riktlinjer för utredning och behandling är den sjuttonde skriften i serien Svensk Psykiatri.

Om boken
Titel: Personlighetssyndrom – kliniska riktlinjer för utredning och behandling
Huvudredaktör: Lisa Ekselius
ISBN: 978-91-7741-014-0
Utgivning: 6 mars 2017
Omfång: 240 sidor
Ca pris: 270 kr exklusive moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Presskontakt
Pia Leufstedt

PR-ansvarig
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
08-462 26 06, 072-050 39 04

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta. Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Gothia Fortbildning, i samarbete med Svenska Psykiatriska Föreningen, släpper
Twittra det här