Ny bok om att drabbas av ryggmärgsskada

Att drabbas av en ryggmärgsskada ställer hela livet på ända. Den här boken vill bidra till möjligheten att leva ett gott liv trots skadan.

– Om jag innan olyckan tänkte på det värsta som kunde hända i livet, så var det just detta. Alla kategorier. I dag vet jag att jag fixar det, säger Thomas Fogdö, en av de personer som intervjuas i boken.

Varje år drabbas cirka 250 personer i Sverige av en ryggmärgsskada. Totalt rör det sig om omkring 5 000 personer som lever med ryggmärgsskada i landet.

En ryggmärgsskada innebär att allt man tagit för givet förändras. Man måste lära sig kroppens nya signaler, hur man tar sig fram, hur man hanterar alla tankar och känslor som väcks och hur man nu ska leva sitt liv.

Den här boken vill vara en hjälp i det arbetet. Den innehåller mycket kunskap – om hur olika organ påverkas, hur rehabilitering går till och hur tillvaron påverkas. Den innehåller också en hel del tankar om de existentiella frågor man ställs inför. Ett antal personer berättar om sina egna upplevelser kring hur de skadats och hur de har gått vidare. 

En av de intervjuade personerna i boken är Thomas Fogdö:

– Självklart skulle jag vilja kunna gå igen, det skulle underlätta många situationer. Men allt har ju format mig till den jag är i dag. Det jag har i dag har jag på grund av det som hände. Så om jag skulle få möjligheten att backa bandet och fortsätta som jag hade planerat då? Nej, inte en chans. Då förlorar jag ju allt jag har och är i dag, vilket är en betydligt starkare person. Jag står på en fastare mark nu än tidigare, säger han.

Boken är skriven främst för den som har drabbats av en ryggmärgsskada, men är även användbar för läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer och övrig vårdpersonal som möter ryggmärgsskadade.

Om författarna

Richard Levi
är professor vid Umeå universitet och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus. Han är specialist i neurologi och rehabiliteringsmedicin.

Claes Hultling är docent vid Karolinska Institutet och överläkare vid Neurologkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset. Han lever själv med ryggmärgsskada sedan mer än 25 år tillbaka.

Författarna har varit med om att grunda stiftelsen Spinalis och Spinaliskliniken, och har arbetat kliniskt och vetenskapligt med ryggmärgsskador sedan 1990.

Se intervju där författarna berättar om varför de skrev boken och hur den är tänkt att hjälpa till.

Fakta om boken

Titel: Spinalishandboken – ny kraft för skadad ryggmärg
Författare: Richard Levi, Claes Hultling
Formgivning: Oskar Lübeck, Bold Design
ISBN: 978-91-7205-774-6
Utgivningsår: 2011
Antal sidor: 224
Pris: 280:- exkl. moms

Vill du ha ett recensionsexemplar?

Kontakta Nathalie Parkvall, pr/sociala medier, 08-462 26 77, 0737-83 64 16, nathalie.parkvall@gothiaforlag.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media