Ny bok om att lämna svåra besked

De flesta av oss upplever en känsla av obehag och olust när vi är tvungna att meddela ett oönskat eller ovälkommet besked. Det är inte konstigt – vi mår bäst när vi gör andra människor glada och tillfreds. Ändå är svåra besked en del av arbetet för många yrkesgrupper. Den nya boken Att lämna svåra besked ger insikt i såväl mottagarens som avsändarens reaktioner och behov i samband med svåra besked. Här finns också strategier och konkreta råd kring hur man på bästa sätt överlämnar ett svårt besked så att den som tar emot det kan acceptera beskedet och gå vidare.

Boken syfte är att inspirera och vägleda läsaren att samtala med och informera den som får ta emot ett svårt besked. Och att göra det på ett bra sätt. För detta behövs flera olika verktyg. Boken är uppdelad i tre delar. Den första handlar om att lämna svåra besked på ett generellt plan, den andra handlar om svåra besked inom ramen för några specifika yrkesgrupper och den tredje innehåller checklistor och bilagor.

Att lämna svåra besked riktar sig till dig som i din yrkesroll ställs inför att lämna svåra eller ovälkomna besked. Det är inte bara i sjukvården som man lämnar svåra besked. I socialtjänsten och som bistånds- och LSS-handläggare tvingas man ofta framföra budskap som gör andra arga, rädda, ledsna eller som väcker deras skamkänslor. Boken passar också bra som kurslitteratur.

Författaren Jakob Carlander är legitimerad psykoterapeut och präst. Han arbetar med bland annat psykoterapi, handledning och organisationsutveckling, har tidigare skrivit ett flertal böcker om samtal och samtalsmetodik och är en uppskattad föreläsare på området.

Fakta om boken
Titel Att lämna svåra besked
Författare: Jakob Carlander
ISBN 978-91-7205-730-2
Utgivningsår 2010
184 sid
Pris: 280:- exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Nathalie Parkvall, PR/sociala media, 08-462 26 77, nathalie.parkvall@gothiaforlag.se
Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 0709-530512, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media