Ny bok om demens förklarar kännetecken och specifika vård- och omsorgsbehov

Report this content

Demens är en av de vanligaste folksjukdomarna och klassas av WHO som en av världens stora hälsoutmaningar. Nu kommer första boken som presenterar de fem vanligaste demensdiagnoserna och vilka behov de olika patientgrupperna har, men också deras viktigaste kännetecken.
– För att möta och vårda den växande grupp som drabbas, krävs ökad kunskap. Inte minst att förstå att demens inte är en sjukdom utan ett samlingsnamn för många olika tillstånd som påverkar hjärnan. Det är dags att titta mer på de drabbades funktionsnivå och möta den demenssjukes unika vård- och omsorgsbehov, säger Margareta Skog, tongivande inom demens- och äldreforskningen och bokaktuell med Detta är demens – fakta om en folksjukdom.

Var tredje sekund drabbas en person av demens i världen och 47 miljoner människor har demens. Fram till 2030 väntas antalet stiga till 66 miljoner. I Sverige uppskattas 150 000 personer vara drabbade.

– Det ställer oerhörda krav på de som arbetar med det i äldreomsorgen. Jag tycker att de gör ett fantastiskt arbete utifrån de förutsättningar de har. Jag drivs av att försöka öka förståelsen för den komplexa vårdsituationen som personalen står inför och hur jag kan underlätta deras arbetsvardag, säger Margareta Skog och betonar att en ökad medvetenhet om vad kognitiva sjukdomar innebär för den drabbade och närstående, ger större möjlighet till en personcentrerad vård och omsorg.

I boken omsätter Margareta Skog aktuell forskning till dem som ska använda den i vardagenHon beskriver inte bara de olika medicinska diagnoserna, hon kopplar dem till hur den demenssjukes vardag påverkas av sjukdomen och vilken omvårdnad och omsorg som är aktuell för respektive diagnos.

Det som är helt nytt med Margareta Skogs bok är att hon beskriver den demenssjukes behov och problem när det gäller kommunikation, hygien, måltider, sömn samt fallrisk specifikt för Alzheimers, vaskulär- och frontallobsdemens, Parkinson med demens och Lewykroppsdemens.

Detta är demens – fakta om en folksjukdom vänder sig både till yrkesverksamma som möter personer med demenssjukdom och kognitiv svikt och till närstående som vill veta mer. Den kan även användas som uppslagsbok och varje kapitel avslutas med reflektionsfrågor.

Om författaren
Margareta Skog är leg. sjuksköterska, med. dr i omvårdnad med inriktning mot äldre och områdesansvarig, tema åldrande på Karolinska Universitetssjukhuset. Hon har tidigare varit lektor på Sophiahemmet Högskola samt rektor för Silviahemmet. På Gothia Fortbildning har hon tidigare gett ut boken Kommunikation och demenssjukdom – ökad förståelse i samtal och mötenHon är en av föreläsarna på konferensen Demenssjukdom & kognitiv svikt hos äldre i Umeå den 21 november 2019.

Om boken
Titel: Detta är demens – fakta om en folksjukdom
Författare: Margareta Skog

Utgivning: 15 oktober 2019
ISBN: 978-91-7741-130-7
Sidor: 240
Pris: 240 kr exkl moms.

Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Pia Leufstedt
PR-ansvarig/Kommunikatör
08-462 26 06
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Demens är en av de vanligaste folksjukdomarna och klassas av WHO som en av världens stora hälsoutmaningar. Nu kommer första boken, Detta är demens av Margareta Skog, som presenterar de fem vanligaste demensdiagnoserna och vilka behov de olika patientgrupperna har, men också deras viktigaste kännetecken.
Twittra det här

Citat

För att möta och vårda den växande grupp som drabbas, krävs ökad kunskap. Inte minst att förstå att demens inte är en sjukdom utan ett samlingsnamn för många olika tillstånd som påverkar hjärnan. Det är dags att titta mer på de drabbades funktionsnivå och möta den demenssjukes unika vård- och omsorgsbehov.
Margareta Skog, bokaktuell med Detta är demens - fakta om en folksjukdom.
En mycket viktig bok för alla verksamma inom demenssjukvården.
BTJ-häftet nr 23, 2019. Lektör Matts Lindberg
Margareta Skog, leg. sjuksköterska och med. dr, har skrivit en bok om demenssjukdomar som stort sett täcker alla faktorer som är intressanta och relevanta. Detta är demens vittnar om hennes djupa kunskaper om sjukdomen, om hur man upptäcker, utreder och initierar adekvata åtgärder för att underlätta livet för de drabbade, inklusive de anhöriga.
BJT-häftet nr 23, 2019. Lektör Matts Lindberg