Ny bok om rättshaveristiskt beteende och hur man bemöter det

Människor med rättshaveristiskt beteende anser sig ofta felaktigt och orättvist behandlade av sin omvärld. I sin kamp för upprättelse kan de göra tillvaron nästan outhärdlig för andra. Den nya boken Möta människor med rättshaveristiskt beteende - handbok för yrkesverksamma ger praktisk kunskap om hur dessa personer kan bemötas.

Författarnas utgångspunkt är att ett rättshaveristiskt agerande ofta bottnar i psykisk ohälsa och är en signal om psykiska lidande. Boken ger kunskap och redskap för att bemöta dessa personer på ett sätt som både lindrar deras lidande och ger omgivningen lite andrum.

Boken riktar sig till alla som möter personer med rättshaveristiskt beteende i sitt yrke, men exemplen är främst hämtade från offentlig sektor.

Fakta om boken
Titel: Möta människor med rättshaveristiskt beteende - Handbok för yrkesverksamma
Författare: Jakob Carlander och Andreas Svensson
ISBN: 978-91-8809-901-3
Utgivning: 24 september 2015
Omfång: 132 sidor
Ca pris: 210 kr exkl. moms
Boken kan köpas i webbutiken på www.gothiafortbildning.se.

Om författarna
Jakob Carlander är leg. psykoterapeut och är verksam på sin egen mottagning. Han har tidigare skrivit ett flertal böcker om bemötande och är en flitigt anlitad föredragshållare och handledare. Han föreläser till exempel på Äldreomsorgsdagarna den 15 - 16 oktober samt på Förskoledagarna 4 - 5 februari 2016.

Andreas Svensson är leg. psykolog, verksam inom Region Östergötland med utveckling av internetbehandling. Han driver även egen verksamhet.

Presskontakt
Pia Leufstedt, PR-ansvarig
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
08-462 26 06, 072-050 39 04

Ulrika Beck-Friis, förläggare samt
Chefredaktör för tidningen Äldreomsorg
ulrika.beck-friis@gothiafortbildning.se
08-462 26 39, 072-402 07 66

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar