Ny bok tar död på ogrundade och skadliga fördomar och myter inom psykiatrin

Report this content

Tror du att patienter inom psykiatrin är manipulativa, att regler måste följas till varje pris och att det är oprofessionellt att bli känslomässigt engagerad? I så fall tror du fel. ​I nya boken Bemötande i psykiatrin – möten som främjar återhämtning vänder författarna upp och ner på fördomar och förlegade föreställningar som lever kvar trots att de är ogrundade och skadliga. Deras utgångspunkt är att psykiatrin ska möta människors behov och tillvarata deras förmågor.

Bemötande inom vård och omsorg av personer med psykisk ohälsa kan i slutändan handla om liv och död. Därför är det viktigt att förstå och bli medveten om att vad man gör och hur man är; beteende och förhållningssätt påverkar den man möter.

Boken beskriver hur man, med ett återhämtningsinriktat arbetssätt, kan göra skillnad för människor med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Detta arbetssätt flyttar fokus från sjukdom och behandling till människors erfarenheter och resurser. Genom att utgå från människors individuella behov och anpassa åtgärder och förhållningssätt till individen och den aktuella situationen, finns möjlighet att stödja återhämtningsprocesser.

Bemötande i psykiatrin vänder sig till de som är, eller utbildar sig för att kunna arbeta som, baspersonal i psykiatriska verksamheter. Den kan med fördel även läsas av andra som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning och fungerar som en kortfattad introduktion till ett återhämtningsinriktat arbetssätt.

Om författarna
Sebastian Gabrielsson, specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och fil. dr i omvårdnad, arbetar med undervisning och forskning. Han är också chefredaktör för Psyche (utges av Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor) och ledamot i Sjuksköterskornas etiska råd.

Git-Marie Ejneborn Looi är specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och fil. dr i omvårdnad. Hon har lång erfarenhet av att arbeta i och utveckla psykiatrisk vård. Idag arbetar hon som lärare på sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen.

Myter eller möten i psykiatrin? Författarna föreläser på Psykiatrin i praktiken 3–4 december
I sin föreläsning på konferensen Psykiatrin i praktiken, Stockholm, hugger  Sebastian Gabrielsson och Git-Marie Ejneborn Looi huvudet av många myter om psykiatrisk vård. Utgångspunkten är aktuell forskning som beskriver erfarenheter av psykiatrin ur olika perspektiv.

Om boken
Titel: Bemötande i psykiatrin – möten som främjar återhämtning
Författare: Sebastian Gabrielsson, Git-Marie Ejneborn Looi
Utgivning: 21 november 2018
ISBN: 978-91-7741-088-1
Sidor: 96
Pris: 190 kr ex moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Pia Leufstedt
PR-ansvarig/Kommunikatör
08-462 26 06
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

​I nya boken Bemötande i psykiatrin – möten som främjar återhämtning vänder författarna upp och ner på fördomar och förlegade föreställningar som lever kvar trots att de är ogrundade och skadliga. Deras utgångspunkt är att psykiatrin ska möta människors behov och tillvarata deras förmågor.
Twittra det här

Citat

På ett pragmatiskt sätt beskriver författarna hur vikten av tillitsfulla relationer, empatiskt förhållningssätt och personligt ansvar kan stödja återhämtningsprocesser. En lättläst bok med värdefullt innehåll för de som arbetar inom psykiatrisk vård.
BTJhäftet nr 2, 2018, lektör Margareta Fridstjerna
Jag har med glädje läst denna bok som på ett mycket bra sätt involverar "dig själv" som personal, på vilket sätt hur just Du bemöter någon kan påverka den personen. Att just Du kan göra skillnad.
Lisa Olsson, Xerxes nr 4 2018 (ges ut av Svensk Psykiatriförening för skötare, spfs.se).
Jag tror att väldigt många som arbetar inom psykiatrin, både inom regionerna och kommunerna, kommer ha nytta av denna bok.
Lisa Olsson, Xerxes nr 4 2018 (ges ut av Svensk Psykiatriförening för skötare, spfs.se).
Det här är en "Schweizisk armékniv" i ämnet. Den öppnar ögonen för vad behandling och återhämtning egentligen handlar om - äkta möten.
Paul Stråby, Psyche (Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskors tidskrift).
Om jag endast skulle rekommendera en bok i ämnet psykiatrisk omvårdnad, och det finns ett otal, är det den här boken.
Paul Stråby, Psyche (Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskors tidskrift).
Det här är en bok som måste läsas av all personal inom psykiatrisk vård - novis som expert. Den sätter standar och ställer krav.
Paul Stråby, Psyche (Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskors tidskrift).