Ny handbok för medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder

Den nya boken Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder vill sprida kunskap och förståelse för personer med flerfunktionshinder. De utgör en osynlig grupp i samhället men har under hela livet mycket stora vård- och omvårdnadsbehov. Boken visar på att mycket går att göra för att ge barn, ungdomar och vuxna med svåra och sammansatta funktionsnedsättningar ett så bra liv som möjligt. Den beskriver den medicinska omvårdnaden, tar upp symtom på olika problem, vilka behandlingsalternativ som finns och hur den praktiska omvårdnaden går till. Den förmedlar såväl kunskap som praktiska tips och kan även användas som uppslagsverk.

Boken är skriven för närstående, assistenter, vårdpersonal och andra som i olika sammanhang träffar personer med flerfunktionshinder. Den är också användbar för habiliteringens personal, inte minst i utbildning och handledning.

Författare är Ann-Kristin Ölund som har arbetat i över 20 år som habiliteringsläkare och barnneurolog. Hon är starkt engagerad i att skapa bättre vård för barn och ungdomar med flerfunktionshinder.

 Innehållsförteckning:
1. Vad menar vi med flerfunktions- hinder?
2. Fokusera på det som fungerar
3. Kommunikation och samspel
4. Rätten till god hälsa
5. Om omvårdnad
6. Andning
7. Mat och dryck
8. Mage och tarm
9. Munhälsa
10. Njurar och urinvägar
11. Rörlighet, förflyttning och avslappning
12. Syn och hörsel
13. Epilepsi
14. Sömn
15. Hydrocefalus
16. Temperatur, cirkulation och hud
17. Smärta
18. Vård i livets sista tid
19. Att bli vuxen
20. Om habilitering och samverkan

Presskontakt
För recensionsexemplar, omslagsbild eller frågor, kontakt Jenny Andersson, jenny.andersson@gothiaforlag.se eller Emma Wistrand, marknadschef, 08-462 26 71, emma.wistrand@gothiaforlag.se.

Kontakt med författaren:
annkristin.olund@gmail.com, 070-4226069

Fakta om boken
Titel: Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder
Författare: Ann-Kristin Ölund
ISBN: 9-7891-7205-778-4
Utgivningsår: 2011
Omfång: 192 sidor
Pris: 280:- exkl. moms

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media