Ny handbok om MI - motiverande samtal för hälso-och sjukvården

MI - Motiverande samtal - Praktisk handbok för hälso- och sjukvården är en enkel och välbehövlig handledning som gör samtalen om livsstilsfrågor effektivare och mer tillfredsställande för både rådgivare och patient. MI - motiverande samtal är den första heltäckande boken med praktiska exempel på de fyra nyckelområdena för förebyggande hälsoarbete inom vården:

  • fysisk aktivitet
  • kost och övervikt  
  • riskbruk av alkohol
  • tobaksbruk

Metoden motiverande samtal, MI (motivational interviewing), passar i alla sammanhang när man vill stimulera någon att förändra ett beteende. Den engagerar patienten i lösningen av problem.
Det är en evidensbaserad metod som rekommenderas på hela livsstilsområdet: stresstillstånd, sömnproblem, egenvård vid diabetes och astma, blodtryckskontroll, följsamhet till behandling m.m.
MI – motiverande samtal vänder sig till verksamma inom hälso- och sjukvård och friskvård, samt till studerande på vårdutbildningar.

Författaren Barbro Holm Ivarsson, leg. psykolog, är efterfrågad utbildare, föredragshållare och handledare samt författare till flera skrifter om MI.

Kontakt med författaren: barbro.holm-ivarsson@telia.com, 0734-408451, www.barbroivarsson.se

Fakta om boken
Titel: MI – Motiverande samtal - Praktisk handbok för hälso- och sjukvården
Författare: Barbro Holm Ivarsson
ISBN 978-91-7205-617-62009
64 sid
Pris: 90:- exkl moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar? Kontakta Marie Boström, förlagsassistent, 08-462 26 68, marie.bostrom@gothiaforlag.se

Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 08-462 26 71, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media koncernen

Taggar:

Prenumerera

Media

Media