Ny kurs om det flippade klassrummet

Report this content

År 2007 myntades ”the flipped classroom” som begrepp av pedagogerna Jonathan Bergmann och Aaron Sams. Idag sprids arbetsmetoden över hela norden och den svenska Facebook-gruppen för ”flippade lärare” har över 2 000 medlemmar. Gothia Fortbildning erbjuder nu en ny kurs i ämnet; ”Det flippade klassrummet”, med start i april.

Det flippade klassrummet går ut på att läraren vänder på (flippar) den traditionella undervisningen genom att förbereda det centrala innehållet av genomgångsmaterial på digitala plattformar som Youtube, Wiki, podcast eller som text på en blogg vilket sedan eleverna tar del av innan lektionen. Tiden i klassrummet kan då användas till att arbeta med de förmågor som finns i kunskapskraven som, respons på genomgångsmaterialet, individuellt stöd och laborativt arbete tillsammans med läraren. 

När eleverna använder digitala verktyg glöms inga böcker i skolan, inga papper saknas vid genomgången av läxan och lektionerna slukas inte längre av genomgångar. Detta får effekten att mer tid frigörs i klassrummet och interaktionen mellan lärare och elev får det utrymme som behövs för elevernas inlärning.  

Karin Brånebäck, som i många år har arbetar enligt ”det flippade klassrummet”, inleder kursen med en föreläsning. Hon berättar om fördelarna med arbetssättet och ger konkreta råd för flera ämnen om hur man kan inleda arbetet i sitt eget klassrum. Föreläsningen följs av en fördjupning där Karin delar med sig av de verktyg som behövs för att starta upp arbetet. Eftermiddagen kommer att ägnas åt en workshop där kursdeltagarna aktivt får dela erfarenheter med varandra och arbeta med det spännande konceptet. Föreläsningen vänder sig i första hand till lärare i årskurs 4–9. 

Föreläsare

Karin Brånebäck arbetar som 1-7 lärare i Täby. Hon har ett stort intresse för skolutveckling och arbetar mycket med IK-pedagogik i sin undervisning. Här kan du läsa mer om kursen

Kurstillfällen och orter

Växjö 2013-09-10, kl. 10-17 

Malmö 2013-05-21, kl. 10-17 

Stockholm  2013-04-25, kl. 10-17


Kurskontakt

För frågor kring kursen kontakta Helena Moreau, helena.moreau@gothiafortbildning.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media