Ny lärarhandbok i entreprenöriellt lärande. Fokus på entreprenörskap i skolan förändrar lärarrollen.

Nya krav på att gymnasieelevers entreprenöriella förmågor ska utvecklas, ställer också nya krav på lärarna. Det uppmärksammar Fredrik Bernelf i sin nya bok Entreprenöriellt lärande (Gothia Fortbildning). I handboken utvecklar han bilden av entreprenörskap och ger också konkreta exempel och arbetsuppgifter som lärarna kan använda i undervisningen.

I den nya läroplanen, GY 11, läggs stor vikt vid entreprenörskap och entreprenöriella förmågor, men det framkommer också att entreprenöriellt lärande inte bara ses som ett skolämne. Det är ett tankesätt som ska genomsyra alla ämnesområden. Det ställer nya, annorlunda krav på lärarna och därför har Fredrik Bernelf skrivit boken Entreprenöriellt lärande (Gothia Fortbildning) som släpps nu. I den ger han en bredare bild av entreprenörskap med fokus på hur det kan användas i skolan. Han beskriver också hur lärare kan leda och inspirera elever i entreprenörskap.

Utveckla elevernas ”Tasigförsamhet”
Nu handlar inte entreprenörskap enbart om att starta företag. Det har utvecklats till ett allmänt synsätt där drivande och initiativkraftiga förmågor blir alltmer efterfrågade, och många gånger nödvändiga.

– Entreprenöriellt lärande är kunskapen om att ta sig för saker, ”Tasigförsamhet” som jag kallar det. Det handlar om att hitta egna lösningar och ta sig fram på egen hand. Såsom samhället ser ut i dag måste man bli mer självgående och kunna ta för sig på arbetsmarknaden. Nu för tiden får man inte ett jobb, man måste skapa sig ett jobb, säger Fredrik Bernelf, lärare i ekonomi och juridik, men också entreprenör. Han startade sitt första företag när han var 16 år. Nu är han aktuell med boken Entreprenöriellt lärande.

– När man jobbar med entreprenöriellt lärande vet man inte alltid vad svaret kommer att bli när man börjar med en uppgift. Det eleverna lär sig på vägen är mer intressant. På det sättet får lärarna en ny, annorlunda roll. De går från att vara experter som har alla svar, till en mer handledande roll som låter eleverna undersöka det som de tycker är spännande, säger Fredrik Bernelf och fortsätter:

– Det kan kännas nytt och ovant för lärarna och därför har jag tagit med många praktiska exempel i boken. Då kan lärarna testa uppgifterna direkt och gå vidare och bygga sina egna verktyg.

Entreprenöriellt lärande riktar sig till lärare och skolledare som vill arbeta mer entreprenöriellt. Boken har tydliga kopplingar till Läroplanen GY11 och skolans ämnesplaner, men många av de konkreta uppgifterna går även utmärkt att använda i grundskolan. Det finns många fallbeskrivningar som konkret visar hur man kan jobba med entreprenöriellt lärande.

Boken ingår i Gothia Fortbildnings handbokserie Samlad kunskap för skolan som omsätter aktuell skolforskning i beprövad erfarenhet. Samtliga författare skriver utifrån sina egna undervisningserfarenheter.

Fakta om boken
Titel: Entreprenöriellt lärande. Konkreta exempel i alla ämnen
Författare: Fredrik Bernelf
ISBN: 978-91-7205-974-0
Utgivning: Maj 2015
Omfång: 160 sidor
Ca pris: 220 kr exkl. moms
Boken kan köpas i webbutiken på www.gothiafortbildning.se.

Om författaren
Fredrik Bernelf är lärare i ekonomi och juridik på gymnasiet i Karlskrona kommun. Han har länge arbetat med entreprenörskap i skolan. 2014 fick han utmärkelsen Årets UF-insats för sitt arbete med att engagera alla elevgrupper i att driva företag genom organisationen Ung Företagsamhet. Han är själv erfaren entreprenör och startade sitt första företag som 16-åring.

Presskontakt
Pia Leufstedt, PR-ansvarig
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
08-462 26 06, 072-050 39 04

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar