Nya tandvårdsböcker för studerande och professionen

Report this content

Under januari och februari kommer tre boknyheter inom Tandvård. En uppdaterad utgåva av Tandvårdens etik samt två helt nya böcker: Oral protetik – handbok för tandsköterskor och Grundläggande ortodonti. Samtliga är skrivna på svenska och anpassade till svenska förhållanden.

Tandvårdens etik
Författare: Gert Helgesson, Thomas Kvist
Tandvårdens etik är en lättillgänglig och pedagogisk bok om tandvårdens vardagsetik. Den rymmer många intressanta och viktiga frågor och visar såväl på svårigheter i att hantera olika beslutssituationer som vilka filosofiska verktyg som finns för att ta itu med problemen. Exempel på frågor som tas upp:

  • Hur ska man vara som person för att fatta så bra beslut som möjligt?
  • Vilka skyldigheter har man när man arbetar inom tandvården?
  • Vilken roll spelar konsekvenserna av ens handlande när beslut ska fattas?
  • Vad är rättvis tandvård?
  • Vilken roll ska patientens medbestämmande ha i tandvården?
  • Hur ska nytta kontra risk för skador med tandvård hanteras?
  • Vilka krav kan ställas på forskning inom tandvården?

Boken innehåller ett stort antal fallbeskrivningar med stark verklighetsanknytning, vilka med fördel kan användas i undervisningssammanhang. I slutet av boken finns ett appendix med yrkesetiska riktlinjer för tandvårdspersonal.

Till denna andra upplaga har en grundlig genomgång gjorts av innehållet. Inaktuella uppgifter har ersatts med aktuella, det gäller inte minst juridiska förändringar som skett sedan bokens första upplaga kom ut. Dessutom har några nya fallbeskrivningar tillkommit. Boken har också fått nytt omslag.

Tandvårdens etik vänder sig i första hand till studenter på de olika tandvårdsutbildningarna. Boken vänder sig också till yrkesverksamma tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. Även politiker och beslutsfattare inom tandvården kan ha utbyte av att läsa den.

Om författarna
Gert Helgesson är professor i medicinsk etik vid Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, Karolinska Institutet.
Thomas Kvist är kliniskt verksam tandläkare, docent och lektor i endodonti vid Institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Om boken
Utgivning: 12 januari 2021
ISBN: 978-91-7741-273-1
Upplaga: 2.1
Sidor: 232
Pris: 250 kronor exkl. moms

Oral protetik – handbok för tandsköterskor
Författare: Carl-Fredrik Arnelund
Oral protetik – handbok för tandsköterskor vänder sig till blivande eller yrkesverksamma tandsköterskor. På ett vardagsnära sätt går författaren igenom allt från olika slags behandlingar till avtryckstagning, preparation, cementering och samarbetet med det tandtekniska laboratoriet. Teoretiska kunskaper varvas med steg för steg-beskrivningar av praktiska arbetsmoment och förslag på tandsköterskans arbetsuppgifter vid de olika momenten.

Boken ger kliniskt användbar kunskap om protetiska principer, vilken tillsammans med ett genuint intresse för ämnesområdet ger rätt förutsättningar för att behandlingen kan genomföras med hög kvalitet och på ett tryggt sätt för patienten. Budskapet är att många arbetsmoment kan delegeras till tandsköterskan – det höjer både hens och teamets kompetens och stärker hen i sin yrkesroll.

Om författaren
Carl-Fredrik Arnelund är specialist i oral protetik och chef för specialisttandvården i Region Örebro län. Han föreläser även om oral protetik, bland annat på tandsköterskeutbildningen i Örebro.

Om boken
Utgivning: 15 januari 2021
ISBN: 978-91-7741-172-7
Upplaga: 1.1
Sidor: 64
Pris: 245 kronor exkl. moms

Grundläggande ortodonti
Författare: Lars Bondemark, Lillemor Dimberg
Grundläggande ortodonti är en lärobok som ger både teoretisk och praktiskt användbar kunskap om olika bettavvikelser och diagnostik. Författarna går igenom behandlingsmetoder, hur olika tandställningar fungerar och sätts på plats samt sidoeffekter som kan uppstå i samband med behandlingen. Ett separat kapitel berör tandreglering på vuxna, en växande patientgrupp inom ortodontin. Beprövad klinisk kunskap och erfarenhet vävs ihop med befintlig vetenskap.

Den pedagogiska kompositionen underlättar inlärningen – här finns tydliga lärandemål, avslutande sammanfattningar, en ordlista med ortodontiska fackuttryck, ett detaljerat register och många tydliga färgbilder och illustrationer.

Boken vänder sig främst till ortodontiassistenter, tandsköterskor och tandhygienister under utbildning, men den kan även komma till nytta för tandläkarstudenter samt i det kliniska arbetet och läsas med behållning av dem som vill friska upp sin grundläggande kunskap i ämnesområdet. Hela tandvårdsteamet har en viktig roll att aktivt upptäcka bettavvikelser och genomföra tandregleringsbehandlingen med god kvalitet och på ett tryggt sätt för patienten.

Om författarna
Lars Bondemark är professor emeritus, odontologie doktor och specialist i ortodonti.
Lillemor Dimberg är odontologie doktor, övertandläkare och specialist i ortodonti, utbildningsansvarig vid specialistutbildningen och ortodontiassistentutbildningen vid Folktandvården Eastmaninstitutet Ortodonti.

Om boken
Utgivning: 1 februari 2021
ISBN: 978-91-7741-218-2
Upplaga: 1.1
Sidor: 152
Pris: 360 kronor exkl. moms

Alla våra böcker finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiakompetens.se

Pia Leufstedt
Projektledare Marknad Vård & Omsorg
pia.leufstedt@gothiakompetens.se
072-050 39 04

För en bättre dag på jobbet
Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Under januari och februari kommer tre boknyheter inom Tandvård. En uppdaterad utgåva av Tandvårdens etik samt två helt nya böcker: Oral protetik – handbok för tandsköterskor och Grundläggande ortodonti. Samtliga är skrivna på svenska och anpassade till svenska förhållanden.
Twittra det här