Pressinbjudan Äldreomsorgsdagarna 15-16 oktober

Välkommen till Äldreomsorgsdagarna 2015 den 15–16 oktober på Stockholmsmässan i Älvsjö. Detta är en av Sveriges största konferenser för medarbetare inom äldreomsorgen och arrangeras för fjortonde året i rad.

Under två dagar erbjuder vi sex gemensamma storföreläsningar och ett tjugotal olika seminarier, fördelade på fem olika spår, ledarskap, vård och rehabilitering, psykisk hälsa, teknik som stöd samt social omsorg.

Ett axplock ur programmet (se bilaga för hela programmet):

Välfärdsteknologi – en möjlighet att öka aktivitet, delaktighet, trygghet och självständighet för den äldre
Raymond Dahlberg, leg. arbetsterapeut och utredare på Myndigheten för delaktighet.

Anhöriga med rättshaveristiska beteenden
Jakob Carlander, leg. psykoterapeut, handledare och författare. Aktuell med nya boken Möta människor med rättshaveristiskt beteende.

Riv 65-årsgränsen!
Susanne Rolfner Suvanto, fil.mag i vårdpedagogik och leg. sjuksköterska, specialiserad inom psykiatri. Regeringens särskilda utredare av en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

Datum
Torsdag 15 oktober kl. 10.00–16.00 (kaffe serveras från kl. 09.00)
Fredag 16 oktober kl. 09.00–16.00.

Plats
Stockholmsmässan, Älvsjö

OSA
Senast 12 oktober till pia.leufstedt@gothiafortbildning.se

Presskontakt och pressackrediteringar
Var vänlig kontakta Pia Leufstedt, PR-ansvarig. pia.leufstedt@gothiafortbildning.se, 08-462 26 06, 072-050 39 04

Taggar: