Rättshaveristiskt beteende ett omfattande samhällsproblem

Med sin bok Möta människor med rättshaveristiskt beteende har författarna Jakob Carlander och Andreas Svensson identifierat ett omfattande samhällsproblem. Nu släpps en ny och kraftigt utökad upplaga av boken. Den lyfter svensk och internationell forskning inom området, innehåller ett kapitel om rättshaveristiskt beteende på nätet samt belyser anhörigperspektivet.

Sedan den första upplagan kom för drygt ett år sedan, har författarna föreläst för nästan 10 000 personer, många av dem på landets myndigheter och offentliga institutioner. Möta människor med rättshaveristiskt beteende - handbok för yrkesverksamma ger praktisk kunskap om hur dessa personer kan bemötas. Både för att lindra deras lidande och för att ge den som utsätts för deras beteende lite andrum.

Den nya upplagan har en genomgång av hur rättshaverister agerar på nätet, fler konkreta exempel och en fördjupad juridisk vägledning. Boken problematiserar också kring psykopati, stalking och möjliga orsaker till beteendet.

De personer som ofta, lite nedlåtande, kallas för rättshaverister, anser sig många gånger felaktigt och orättvist behandlade av sin omvärld. I sin kamp för upprättelse kan de göra tillvaron nästan outhärdlig för andra. Denna typ av beteende bygger ofta på det man har rätt att göra, som till exempel att överklaga, anmäla, begära ut handlingar och ifrågasätta, men när det går för långt blir det ett problem.

– Hoten som framförs är ofta i grunden lagliga och de kan till exempel säga ”jag ska anmäla dig, jag ska gå till massmedia, jag ska se till du förlorar din tjänst, jag spelar in detta samtal”. Samtidigt utförs detta med en sådan aggressivitet och intensitet att det snarare får karaktär av en otillåten påverkan. Det ställer personal inför stora utmaningar och det är svårt att veta när man kan avbryta ett samtal, upphöra med att besvara frågor och minska sin delaktighet i det rättshaveristiska beteendet, säger Jakob Carlander, leg. psykoterapeut och en av författarna till Möta människor med rättshaveristiskt beteende (Gothia Fortbildning).

Tidigare i år publicerade BRÅ, Brottsförebyggande rådet, rapporten Otillåten påverkan av myndighetspersoner (BRÅ 2016:13). Rättshaveristiskt beteende har en framträdande roll i rapporten. Författarna Jakob Carlander och Andreas Svensson tycker att det visar att samhället i allt större utsträckning börjar identifiera rättshaveristiskt beteende som en särskild frågeställning som behöver belysas och tas på allvar.

– Vi har föreläst för yrkesverksamma inom äldreboende och socialkontor till justitiekansler och regeringskansli och mycket däremellan. Det har gett oss en fördjupad kunskap om hur allvarligt och utbrett det här problemet är, säger Jakob Carlander.

Boken riktar sig till alla som möter personer med rättshaveristiskt beteende, men exemplen är främst hämtade från offentlig sektor.

Fakta om boken
Titel: Möta människor med rättshaveristiskt beteende - Handbok för yrkesverksamma
Författare: Jakob Carlander och Andreas Svensson
ISBN: 978-91-8809-976-1
Utgivning: januari 2017
Omfång: 192 sidor
Ca pris: 250 kr exkl. moms

Boken kan köpas hos webbokhandlare som Bokus.se, Adlibris.se, Akademibokhandeln.se samt i webbutiken på Gothiafortbildning.se.

Om författarna
Jakob Carlander är leg. psykoterapeut och verksam på sin egen mottagning. Han har tidigare skrivit ett flertal böcker om bemötande och är en flitigt anlitad föredragshållare och handledare.

Andreas Svensson är leg. psykolog, verksam inom Region Östergötland. Han driver även egen verksamhet.

Presskontakt
Pia Leufstedt, PR-ansvarig
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se

08-462 26 06, 072-050 39 04

Ulrika Beck-Friis, förläggare, affärsområdeschef och chefredaktör för tidningen Äldreomsorg
ulrika.beck-friis@gothiafortbildning.se
08-462 26 39, 072-402 07 66

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta. Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.

Taggar: