Så vänder du en omotiverad klass – boknyhet med konkreta verktyg

Report this content

Det krävs hårt arbete och ett stort engagemang för att vända en klass. Med rätt förhållningssätt och ett tydligt ledarskap  är det möjligt att gå från oro till fokus i en omotiverad klass. John Steinberg och Åsa Sourander kommer nu ut med en reviderad upplaga av boken Att vända en klass där de ger lärare konkreta metoder och verktyg.

– Stärk elevens tilltro till sin förmåga, till att hen duger och kan lära, att det är möjligt. Tar man bort den tilliten drar du bort mattan under fötterna på dem. Det är förödande, säger Åsa Sourander.

Flera tusen lärare har redan läst och använt boken Att vända en klass– från oro till fokus. Nu ges den ut i en reviderad upplaga med 32 priniciper som ger verktyg för hur du kan arbeta strukturerat med en stökig klass.

– Det viktigaste är ditt ledarskap, ditt förhållningssätt och ditt bemötande av eleverna. Det är alltid du som leder gruppen, säger Åsa Sourander, specialpedagog och klasslärare med stor erfarenhet av att arbeta med utmanande klasser. 

I boken varvas Åsa Souranders verklighetsnära berättelser om sina erfarenheter med John Steinbergs teoretiska kunskaper från sina observationer av skickliga pedagoger. Att vända en klass ger konkreta verktyg för att lyckas med en svår grupp och beskriver 32 principer för ett lyckat ledarskap som gör det möjligt att vända gruppen. Boken är fylld av verktyg, tips och idéer samt diskussions- och reflektionsfrågor.

– Det stabila ledarskapet är grunden. Ungdomar och barn behöver stabilitet och ett konsekvent och pålitligt ledarskap, säger John Steinberg, som även poängterar vikten av värdegrundsarbetet för att lyfta elevernas styrkor och det som fungerar bra.

– Det är en viktig del för att vända omotiverade elever till att fokusera på lärandet, säger Åsa Sourander.

Om författarna
John Steinberg är fil.dr i pedagogik. Han har arbetat som universitetslektor och som rektor och är författare till ett 50-tal böcker. Åsa Sourander är specialpedagog vid barn- och elevhälsan i Sigtuna kommun och tidigare klasslärare och författare till tre böcker i pedagogik.

Om boken
Titel: Att vända en klass – från oro till fokus
Författare: John Steinberg och Åsa Sourander
Utgivning: 12 juli 2019
ISBN: 978-91-7741-160-4
Pris: 250 kr ex moms
Sidor: 150
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Presskontakt
Helén Kim                                      
076-677 58 12, helen.kim@gothiafortbildning.se                              

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Ny reviderad upplaga av boken Att vända en klass - från oro till fokus med verktyg och metoder för att skapa fokus, arbetsro och engagemang i en orolig eller omotiverad klass.
Twittra det här

Citat

Stärk elevens tilltro till sin förmåga, till att hen duger och kan lära, att det är möjligt. Tar man bort den tilliten drar du bort mattan under fötterna på dem. Det är förödande.
Åsa Sourander, specialpedagog
Det stabila ledarskapet är grunden. Ungdomar och barn behöver stabilitet och ett konsekvent och pålitligt ledarskap.
John Steinberg, fil.dr i pedagogik