”Särbegåvade elever är vår framtid, men vi måste upptäcka dem först!” Ny bok om särskilt begåvade elever

– Nu är det dags för skolan att ge särbegåvade elever den undervisning de behöver. För att klara det behöver pedagogerna kunskap om särbegåvning ur ett praxisnära perspektiv, säger gymnasieläraren och specialpedagogen Mona Liljedahl som skrivit Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet (Gothia Fortbildning). Det är den första pedagogisk-didaktiska boken som ges ut i Sverige, skriven av en pedagog för pedagoger och anpassad för svenska skolsystemet.

Särskilt begåvade elever, även kallade särbegåvade elever, har en exceptionellt hög inlärningsförmåga och borde stormtrivas i skolan. I stället visar studier att de trivs sämst av alla elever och lär sig dessutom minst. Inte sällan utvecklar de svårigheter på grund av uttråkning och understimulans. Få inom skolan vet vilka de här eleverna är och ofta misstolkas de och får diagnoser som ADHD, ADD, och Aspergers syndrom. Denna typ av feltolkningar kan leda till att eleven får en felaktig självbild och det kan ge negativa konsekvenser för livet.

– Särskilt begåvad och prestation är inte samma sak. Det är inte alltid så att särbegåvade presterar bättre än andra, snarare tvärtom. Att inte få sina inlärningsbehov tillgodosedda tär på barn och ungdomar, säger Mona Liljedahl.

Enligt Skolverkets beräkning är fem procent av eleverna i Sverige särskilt begåvade. Uppskattningsvis 15 – 20 procent av elever i skolan skiljer sig så pass mycket från genomsnittet när det gäller begåvning att de behöver extra stöd och stimulans. Det är tre till fem elever i varje klass (om 25 individer). Det vill säga lika många som svagt begåvade elever. Ändå kan vi så lite om det. Och vet så sällan vilka de är. Och kan därför inte ge dem det de behöver.

– All forskning på särbegåvning understryker unisont hur viktigt det är att lärare lär sig att upptäcka de här barnen. Särbegåvning är ingen diagnos, det är en kognitiv funktion som alltid går att upptäcka om man vet vad man ska leta efter. Då behövs lärare som vet att både upptäcka och sedan anpassa undervisningen så att även särbegåvade elever faktiskt får lära sig något.

Elever som tidigare utgjort en stor utmaning kan faktiskt vara en stor möjlighet. De kan bidra mycket till vår framtid. Särskilt begåvade elever berättar hur skolan kan upptäcka och identifiera dessa elever samt vilka pedagogiska verktyg som behöver tillämpas. Boken bygger på grundläggande forskning och pedagogisk praktik samt på intervjuer av ledande experter inom området. Förordet är skrivet av professor Roland S Persson, ledande begåvningsforskare. Boken vänder sig i första hand till pedagogisk personal, skolledare och elevhälsa, men kan med fördel läsas av föräldrar och särskilt begåvade elever själva.

Ur förordet av begåvningsforskaren Roland S Persson, professor i pedagogisk psykologi
”Mona Liljdahls bok Särskilt begåvade elever är en pärla. Inte bara till sakinnehåll utan även vad gäller idé, struktur och utförande. Boken är en fördömligt informativ väg in i de särbegåvade barnens värld och hur de fungerar (eller inte fungerar) i skolans värld.”

”Texten är enkel att förstå men bakom varje beskrivning, förklaring och förslag antyds vetenskapliga insikter och inte minst en egen erfarenhet av att arbeta med dessa barn i svenska skolan.”

Om författaren
Mona Liljedahl är leg. gymnasielärare i svenska och engelska och arbetar som specialpedagog på MediaGymnasiet i Nacka Strand utanför Stockholm. Hennes bok Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet utkommer 22 maj 2017. Hon är också en av författarna till Skolverkets handledningsmaterial ”Att arbeta med särskilt begåvade elever”. År 2014 tilldelades Mona Liljedahl Nacka kommuns utvecklingspris Fjädern för sitt arbete med särbegåvade elever. Hon är också verksam i särbegåvningsnätverket Filurum.

Om boken
Titel: Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet
Författare: Mona Liljedahl
ISBN: 978-91-7741-001-0
Utgivning: 22 maj 2017
Omfång: 152 sidor
Ca pris: 250 kr exklusive moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Presskontakt
Pia Leufstedt

PR-ansvarig
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
08-462 26 06, 072-050 39 04

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta. Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.

Taggar:

Om oss

Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet. I december 2020 bytte företaget namn från Gothia Fortbildning till Gothia Kompetens.

Prenumerera

Snabbfakta

Gothia Fortbildning släpper boken Särskilt begåvade elever - pedagogens utmaning och möjlighet av Mona Liljedahl.
Twittra det här

Citat

Mona Liljdahls bok Särskilt begåvade elever är en pärla. Inte bara till sakinnehåll utan även vad gäller idé, struktur och utförande. Boken är en fördömligt informativ väg in i de särbegåvade barnens värld och hur de fungerar (eller inte fungerar) i skolans värld.
Roland S Persson, professor i pedagogisk psykologi, Jönköping University
Texten är enkel att förstå men bakom varje beskrivning, förklaring och förslag antyds vetenskapliga insikter och inte minst en egen erfarenhet av att arbeta med dessa barn i svenska skolan.
Roland S Persson, professor i pedagogisk psykologi, Jönköping University
Det är en mycket bra bok, välskriven i ett nytt och i Sverige närapå tabubelagt ämne, som vänder sig till pedagogisk personal och elevhälsa inom grund- och gymnasieskola.
Therese Nordholm, lektör BTJ-häftet nr 16, 2017.
Nobelprisets hemland belönar innovation och intellektuella framsteg, samtidigt är vi sist på bollen när det gäller att arbeta med särskilt begåvade elever som begrepp.
Mona Liljedahl i en webb-intervju i Skolvärlden 15 juni 2017.