Skolsköterskans dokumentation – ny bok ger stöd och vägledning

Att arbeta som skolsköterska ställer höga krav på att dokumentationen hanteras professionellt och enligt gällande regelverk. Oftast är den fysiska hälsan väldokumenterad, medan dokumentation av den psykiska hälsan brister. Journalföring är en svår process som också reser etiska frågeställningar. Hur kan man till exempel värderingsfritt journalföra sexuella övergrepp eller misstankar om att barn far illa? Med nya handboken Skolsköterskans dokumentation vill författarna visa på betydelsen av en stringent dokumentation samt ge skolsköterskor stöd och vägledning i deras arbete. 

I lagens mening är det som inte är dokumenterat inte heller utfört. Bristande dokumentation i journalen gör att sammanställningen av skolbarns hälsoutveckling inte blir tillförlitlig. Då blir skolsköterskans arbete mindre synligt, vilket innebär att det kan vara svårt att göra uppföljningar över tid, menar Eva K. Clausson som är redaktör för nya boken Skolsköterskans dokumentation.

Det är inte helt enkelt att veta vad man ska dokumentera i journalen när det gäller skolelevers hälsa. Forskning visar att det handlar om både hur man hanterar det praktiska och om innehållet och att det ofta är relaterat till etiska dilemman. Hur dokumenterar man till exempel sexuella övergrepp eller misstankar om att barn far illa i journalen? Oftast är den fysiska hälsan väldokumenterad medan dokumentation av den psykiska hälsan är bristfällig vilket till exempel kan beror på rädsla för att andra vårdgivare, försäkringsbolag eller vårdnadshavare ska vilja ha tillgång till journalen. Andra vanliga orsaker är att man är osäker på hur man kan formulera sig sakligt och värderingsfritt.

Att visa hur eleverna mår kan ge skolledning och politiker incitament till riktade hälsofrämjande åtgärder, säger Eva K. Clausson.

Med nya handboken Skolsköterskans dokumentation vill författarna visa på betydelsen av en stringent dokumentation samt ge skolsköterskor stöd och vägledning i deras arbete. Boken sammanfattar de lagar och styrdokument som skolsköterskan måste följa. Författarna beskriver också hur e-hälsa och digitaliseringsutvecklingen påverkar skolsköterskornas arbete. Boken ger förslag på hur hälsobesök i olika årskurser, från förskoleklass till och med årskurs 1 i gymnasiet, kan dokumenteras och exempel på hur hälsoplaner kan upprättas. Ett kapitel behandlar etiska överväganden och praktiska dilemman som man kan mötas av vid dokumentationen. I bokens avslutande kapitel presenteras kvalitetsregister för EMI med fokus på EMQ.

Boken vänder sig till verksamma skolsköterskor men också till studenter i specialistutbildningar med inriktning mot distriktssköterska, barnsjuksköterska och skolsköterska.

Om författarna
Eva K. Clausson, redaktör, har en lång bakgrund som skolsköterska. Hon är docent och verksam som biträdande professor i omvårdnad vid Fakulteten för Hälsovetenskap, Högskolan Kristianstad med bland annat undervisning inom specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning distriktssköterska. Övriga författare är Ewa Angsmo, Eva-Lena Einberg, Lena Englund, Ylva Fredholm Ståhl, Marina Lundquist och Karin Teider. De flesta av dem har en bakgrund som skolsköterska och erfarenhet av forskning och utveckling inom området samt mångårig erfarenhet av dokumentation och e-hälsa.

Om boken
Titel: Skolsköterskans dokumentation
Utgivning: 9 mars 2020
ISBN: 978-91-7741-127-7
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Pia Leufstedt
Projektledare Marknad Vård & Omsorg
072-050 39 04
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom förskola, skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Taggar:

Om oss

Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet. I december 2020 bytte företaget namn från Gothia Fortbildning till Gothia Kompetens.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Nya handboken "Skolsköterskans dokumentation" (Gothia Fortbildning) visar på betydelsen av en stringent dokumentation samt ge skolsköterskor stöd och vägledning i deras arbete. 
Twittra det här

Citat

I lagens mening är det som inte är dokumenterat inte heller utfört. Bristande dokumentation i journalen gör att sammanställningen av skolbarns hälsoutveckling inte blir tillförlitlig. Då blir skolsköterskans arbete mindre synligt, vilket innebär att det kan vara svårt att göra uppföljningar över tid.
Eva K. Clausson, redaktör för Skolsköterskans dokumentation
Att visa hur eleverna mår kan ge skolledning och politiker incitament till riktade hälsofrämjande åtgärder.
Eva K. Clausson, redaktör för Skolsköterskans dokumentation
Eva K. Clausson har tillsammans med sex andra välrenommerade skolsköterskor och sjuksköterskor skrivit denna grundläggande och mycket bra bok i dokumentation för skolsköterskor.
Lektör Theres Nordhom, BTJ-häftet nr 9, 2020