Specialpedagogens kompetens utvecklar skolan - ny bok visar hur

Report this content

Det är dags att låta den föråldrade synen på specialpedagogik ge vika för en mer modern version. Genom att använda specialpedagogens kompetens i det förebyggande och främjande arbetet, både på en operativ och strategisk nivå, kan skolan skapa bättre möjligheter för alla elever att lyckas. Det menar specialpedagogerna Anna Bengtsson och Ida Necovski som nu ger ut boken Specialpedagog – med kompetens att utveckla skolan.

– Vi behöver ta tillvara den specialpedagogiska kompetensen till mer än att enbart arbeta med kompensatoriska åtgärder för enskilda elever. Fokus bör istället ligga på det skolutvecklande uppdraget med förebyggande och främjande insatser, säger Anna Bengtsson, specialpedagog och lärare.

Anna Bengtsson och Ida Necovski har under många år arbetat med att utföra, leda och utveckla skolors pedagogiska arbete. Författarna kallar specialpedagogens kapacitet för processkompetens, det vill säga en kompetens som handlar om att sätta igång processer och leda lärande som bidrar till skolutvecklingsarbetet på alla nivåer. 

Specialpedagogen fungerar som en katalysator i det skolutvecklingsarbetet. Genom att stödja och stärka lärares lärande är de motorer i det gemensamma professionella lärandet. Det skapar möjlighet till ett framgångsrikt förändringsarbete.

– Om vi kan utnyttja specialpedagogens kompetens på en processnivå kommer vi kunna arbeta förebyggande och främjande och därmed utveckla skolans lärmiljöer, säger Ida Necovski, specialpedagog.

I den nya boken Specialpedagog – med kompetens att utveckla skolan ger Anna Bengtsson och Ida Necovski konkreta exempel, med mallar och stödstrukturer, för hur skolan kan gå från ett ensidigt fokus på individnivå till ett större fokus på skolans lärmiljöer. Boken innehåller konkreta verktyg för att skapa de bästa förutsättningarna för alla elever att lyckas i skolan.

– Med ett modernt synsätt på specialpedagogen och genom att använda dennes kompetens på rätt sätt kommer vi kunna göra stor skillnad för skolans utveckling. Det kommer att få betydelse för skolans förmåga att skapa lärmiljöer som möter alla elever, säger Anna Bengtsson och Ida Necovski.

Om författarna
Anna Bengtsson är leg. lärare, specialpedagog och diplomerad coach. Hon arbetar som specialpedagog och driver AnnaBe Utveckling. Hon ger föreläsningar, workshops och processtöd till skolor, kommuner och Göteborgs Universitet med fokus på elevhälsa, det specialpedagogiska uppdraget och på att designa och utveckla skolan som en lärande organisation.

Ida Necovski är specialpedagog och lärare och har bidragit till framgångsrika förändringar inom elevhälsoteam. Med sin förmåga att se strukturer och genom att tillhandahålla konkreta verktyg och nycklar för att utveckla lärmiljöer har hon kunnat bidra till flertal skolors förbättringsarbete. Ida driver Specialpedagogisk kompetens där hon håller workshops, utbildar och tar fram processtöd för skolor. Hon utbildar på flertal universitet och är en uppskattad föreläsare.

Tillsammans med Maria Kempe Olsson utvecklade Anna Bengtsson och Ida Necovski metoden EHM, elevhälsomötet, och skrev tillsammans boken EHM – Elevhälsomötet – En främjande, förebyggande och lärande modell, 2017.

Om boken
Titel: Specialpedagog – med kompetens att utveckla skolan
Utgivning: 12 mars 2021
ISBN: 978-91-7741-250-2 
Sidor: 224
Pris: 280 kr exkl moms.
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiakompetens.se

Presskontakt
Helén Kim
Projektledare Marknad
076-677 58 12
helen.kim@gothiakompetens.se

För en bättre dag på jobbet
Gothia Kompetens arbetar med kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Den nya boken Specialpedagog - med kompetens att utveckla skolan ger exempel och verktyg för att skapa de bästa förutsättningarna för alla elever att lyckas i skolan.
Twittra det här
Specialpedagogerna Anna Bengtsson och Ida Necovski ger ut boken Specialpedagog - med kompetens att utveckla skolan.
Twittra det här

Citat

Vi behöver ta tillvara den specialpedagogiska kompetensen till mer än att enbart arbeta med kompensatoriska åtgärder för enskilda elever.
Anna Bengtsson, specialpedagog, lärare och författare
Om vi kan utnyttja specialpedagogens kompetens på en processnivå kommer vi kunna arbeta förebyggande och främjande och därmed utveckla skolans lärmiljöer.
Ida Necovski, specialpedagog, lärare och författare