Språkstörning ökar risken för inlärningssvårigheter – ny bok ger hjälp

Sex till åtta procent av alla barn som börjar i förskoleklass har en språkstörning, visar studier. Ännu fler barn har en språkstörning i kombination med andra funktionsnedsättningar. Det är barn som riskerar att få det extra svårt under hela skolgången. Därför är det viktigt att upptäcka dem redan i förskolan. Den nya boken Språkstörning hos barn 3–7 år ger kunskap och övningar för att ge dessa barn stöd i ett tidigt skede.

Språkstörningar påverkar inlärningen, det sociala samspelet och hur barnet ser på sin egen förmåga. Att upptäcka dessa elever tidigt och kunna ge dem rätt hjälp gör stor skillnad. Catarina Sjöberg är leg. logoped och har skrivit den nya boken Språkstörning hos barn 3–7 år där fokus ligger på att upptäcka och hjälpa barnen tidigt.

– För att ge alla barn samma möjligheter måste vi prata mer om språkstörning, språklig sårbarhet och andra kommunikativa svårigheter, säger Catarina Sjöberg.

Att ha kunskap om funktionsnedsättningen språkstörning och hur språkliga svårigheter påverkar läsinlärningen är en viktig del för att kunna stötta barnen.

Språkstörning hos barn 3–7 år skildrar barns språkutveckling steg för steg och läsinlärningens faser i förskolan, i förskoleklassen och under de första åren i skolan. Författaren beskriver olika former av språkstörning och kommunikativ sårbarhet som till exempel stamning och taldyspraxi och hur dessa kan ta sig uttryck och bemötas. I boken finns även många exempel och tips på övningar som visar hur du tillsammans med barnen kan utnyttja deras bästa verktyg – leken.

– Med hjälp av övningar i form av lek kan vi få barnen att vilja öva även om det är svårt. Jag är övertygad om att barn gör efter sin förmåga, vad de kan och vad de orkar. De vill kunna. Det gäller för oss vuxna att förstå vad de behöver och stötta dem på deras nivå.

Mer om språkstörning
Språkforskning.se sammanställer forskning kring språkstörning och visar bland annat på resultat från studien ”The impact of nonverbal ability on prevalence and clinical presentation of language disorder: evidence from a population study.”,  (Norbury et al. 2016).

Om författaren
Catarina Sjöberg är leg. logoped sedan drygt 25 år. Hon arbetar på logopedmottagningen i Halmstad och ingår i barnhälsovårdsteamet i region Halland. Catarina har tidigare gett ut boken Språkleka i förskolan – barns möjlighet till ett rikt språk (Gothia Fortbildning 2018).

Om boken
Titel: Språkstörning hos barn 3–7 år
Utgivning: 14 februari 2020
ISBN: 978-91-7741-194-9
Sidor: 192
Pris: 265 kr exkl moms.
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Presskontakt
Helén Kim
Projektledare Marknad
076-677 58 12
helen.kim@gothiafortbildning.se

 

Taggar:

Om oss

Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet. I december 2020 bytte företaget namn från Gothia Fortbildning till Gothia Kompetens.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Catarina Sjöberg, leg. logoped ger ut en ny bok; Språkstörning hos barn 3-7 år. Boken ger kunskap om språkstörningar och tips på övningar för att stötta barnen.
Twittra det här

Citat

För att ge alla barn samma möjligheter måste vi prata mer om språkstörning, språklig sårbarhet och andra kommunikativa svårigheter.
Catarina Sjöberg, leg. logoped
Med hjälp av övningar i form av lek kan vi få barnen att vilja öva även om det är svårt.
Catarina Sjöberg, leg. logoped