Tillgängligt lärande i förskolan – ny bok om vad och hur

Report this content

För att alla barn ska få tillgång till den undervisning de har rätt till behöver förskolans lärmiljö anpassas och göras tillgänglig. Men vad menas med tillgängligt lärande? Och är det ens möjligt att göra förskolan tillgänglig för alla barn? Den nya boken Tillgängligt lärande i förskolan – vad det är och hur man gör reder ut begreppet och visar hur förskolan kan arbeta.

När den fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljön samverkar och fungerar skapas ett tillgängligt lärande. Ann S. Pihlgren, fil.dr och forskningsledare, har skrivit boken Tillgängligt lärande i förskolan där hon visar på den forskning som finns och klargör hur man skapar en tillgänglig lärmiljö i praktiken.

– Vi behöver observera miljön och reflektera över vad som medverkar och vad som motverkar tillgängligheten och lärandet, säger Ann S. Pihlgren som menar att den fysiska, sociala och pedagogiska tillgängligheten bidrar vart och ett med viktiga pusselbitar för att åstadkomma utveckling och lärande.

Boken fungerar som underlag för ett kollegialt lärande i arbetslaget. Varje kapitel följs av ett praktiskt avsnitt med workshoppar, observationer och uppgifter.

– Det är ett ständigt pågående tankearbete som handlar om att iaktta och observera, analysera och utveckla verksamheten så att alla barn kan känna sig delaktiga, lära sig och utvecklas, säger Ann S. Pihlgren.

Om författaren
Ann S. Pihlgren är fil.dr och forskningsledare vid Ignite Research Institute. Hon har tidigare arbetat som lärare, rektor, förvaltningschef, kvalitetsutvecklare, universitetslektor, skolpolitiker, studierektor och ansvarig för fritidslärarutbildningen vid Stockholms universitet. Barns tänkande, språk och samspel är hennes huvudsakliga forskningsintressen.

Om boken
Titel: Tillgängligt lärande i förskolan – vad det är och hur man gör
Utgivning:  2021-08-16
ISBN: 978-91-7741-274-8
Sidor: 224
Pris: 325 kronor exkl. moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiakompetens.se

Presskontakt
Helén Kim, Gothia Kompetens
Projektledare Marknad Skola
helen.kim@gothiakompetens.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Den nya boken "Tillgängligt lärande i förskolan" visar hur man skapar en tillgänglig lärmiljö i praktiken.
Twittra det här
Ann S. Pihlgren, fil.dr och forskningsledare har skrivit boken "Tillgängligt lärande i förskolan - vad det är och hur man gör".
Twittra det här

Citat

Vi behöver observera miljön och reflektera över vad som medverkar och vad som motverkar tillgängligheten och lärandet.
Ann S. Pihlgren, fil.dr och forskningsledare
Den fysiska, sociala och pedagogiska tillgängligheten bidrar vart och ett med viktiga pusselbitar för att åstadkomma utveckling och lärande.
Ann S. Pihlgren, fil.dr och forskningsledare