Vem i hela världen kan man lita på? Första boken på svenska om epistemisk tillit

Report this content

Psykisk ohälsa hos barn och unga ökar. Vad beror det på? Och hur kan de som möter barn och ungdomar kommunicera för att nå dem och få med dem på tåget? Enligt psykologen, psykoterapeuten och författaren, Maria Wiwe, hänger mycket på tilliten.

För att kunna hjälpa behöver vi skapa förtroende mellan personen som mår dåligt och ”hjälparen”. Det är här epistemisk tillit kommer in och kan bidra med konkreta verktyg.

– Alla vi som arbetar med människor som kämpar med psykisk ohälsa vet att förtroendet till oss som behandlare är avgörande för att vi ska kunna hjälpa till. Teorin om epistemisk tillit bidrar med att bryta ned det breda och generella konceptet allians till något betydligt mer specifikt, konkret och kliniskt användbart, säger Maria Wiwe som har skrivit nya boken Vi måste prata om epistemisk tillit – mentalisering och pålitliga relationer.

Hur kommer det sig att trots att det finns ungefär 1 246 olika terapiformer, och därmed ett oräkneligt antal välutbildade psykologer, terapeuter, socionomer, psykiatriker och behandlare med siktet inställt på att bota psykisk ohälsa, ökar den istället och psykologisk behandling är långt ifrån alltid hjälpsam? Med basen i evolutionsteorin förklarar Wiwe i boken hur vi kan gå från epistemisk misstro till epistemisk tillit.

Begreppet är en utvidgning av anknytnings- och mentaliseringsteorin och innebär en persons villighet att ta emot ny kunskap från en annan person – något som är centralt både för att kunna hjälpa och för att ta emot hjälp.

– Syftet och målet med epistemisk tillit är att personen via erfarenheten av att bli lyssnad på och förstådd, kan knata ut i sin sociala kontext och återknyta till den. Eller kanske ompröva den, se på den med en ny blick som hjälper hen att ingå i ett socialt sammanhang. Det är extra viktigt för våra ungdomar och särskilt för dem som på olika sätt dragit sig undan den sociala världen. 

Maria Wiwe tar med läsaren på en epistemisk resa via teoretiska och kliniska berättelser om barn och ungdomar i epistemisk tillit, misstro, vaksamhet, hunger och epistemisk isolering. Boken behandlar även begrepp som anknytning, mentalisering, kommunikation som instinkt och ostensiva signaler.

Boken vänder sig till personer som i sin yrkesroll möter barn och unga som behöver hjälp och stöd, till exempel vid psykisk ohälsa. Det kan vara psykologer, skolsjuksköterskor, läkare, förskollärare, lärare och socionomer. Men även föräldrar och anhöriga kan ha glädje av boken.

Om författaren
Maria Wiwe är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, kursledare och föredragshållare. Hon undervisar kontinuerligt på Anna Freud National Centre for Children and Families i London och arbetar som adjunkt på Karlstad universitet.

Om boken
Titel: Vi måste prata om epistemisk tillit – mentalisering och pålitliga relationer
Författare: Maria Wiwe
Utgivning: 8 februari
ISBN: 978-91-7741-164-2
Sidor: 120
Pris: 250 kronor exkl. moms

Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiakompetens.se

Pia Leufstedt

Projektledare marknad: Vård & Omsorg
pia.leufstedt@gothiakompetens.se

För en bättre dag på jobbet
Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Maria Wiwe, psykolog och psykoterapeut, har skrivit den första boken på svenska om epistemisk tillit: "Vi måste prata om epistemisk tillit – mentalisering och pålitliga relationer".
Twittra det här

Citat

Syftet och målet med epistemisk tillit är att personen via erfarenheten av att bli lyssnad på och förstådd, kan knata ut i sin sociala kontext och återknyta till den. Eller kanske ompröva den, se på den med en ny blick som hjälper hen att ingå i ett socialt sammanhang. Det är extra viktigt för våra ungdomar och särskilt för dem som på olika sätt dragit sig undan den sociala världen. 
Maria Wiwe, leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Alla vi som arbetar med människor som kämpar med psykisk ohälsa vet att förtroendet till oss som behandlare är avgörande för att vi ska kunna hjälpa till. Teorin om epistemisk tillit bidrar med att bryta ned det breda och generella konceptet allians till något betydligt mer specifikt, konkret och kliniskt användbart.
Maria Wiwe
För att kunna hjälpa behöver vi skapa förtroende mellan personen som mår dåligt och ”hjälparen”. Det är här epistemisk tillit kommer in och kan bidra med konkreta verktyg.
Maria Wiwe