Är bostadsbristen påhittad?

Report this content

Bostadsbristen är inte något påhitt, enligt Hyresgästföreningen. Föreningen oroas av en ny trend där flera tyckare påstår att det inte alls finns någon bostadsbrist och att den inbromsade byggtakten är ett bevis på detta. Samtidigt som människor runt om i landet drabbas hårt av att det inte finns tillräckligt många bostäder.

Majoriteten av kommunerna runt om i landet anger i Boverkets årliga undersökning att det råder bostadsbrist hos dem. Enligt Boverkets prognoser behöver det byggas ännu mer under flera år framöver, för att kunna tillgodose behovet av bostäder. Hyresgästföreningen träffar många som har svårt att hitta en bostad, eller svårt att flytta trots att man behöver det.

Flera tyckare har på senare tid gått ut med att det inte råder någon bostadsbrist. Man hänvisar till den inbromsade byggtakten och menar att det bevisar att det inte längre finns någon efterfrågan.

­− Det är helt vansinnigt att säga att det inte längre finns någon bostadsbrist eftersom ingen längre har råd att efterfråga de dyra lägenheterna som byggts. Man har helt enkelt inte brytt sig om att bygga det folk verkligen behöver och vill ha, vilket är bostäder till rimliga priser. Det blir väldigt syniskt om man bara tittar på byggföretagens kortsiktiga vinster. Man får inte glömma att det är hem det handlar om och människor som vill ha ett hem för att kunna starta sina liv därifrån, säger Björn Johansson, regionordförande Hyresgästföreningen region Sydost.

Bengt Hansson, som är analytiker på Boverket, är en av personerna som menar att det inte råder någon bostadsbrist utan att det byggs tillräckligt många bostäder redan. Samtidigt säger myndigheten Boverket att det är stor bostadsbrist i landet och att det behöver byggas i genomsnitt 67 000 nya bostäder varje år fram till 2025, för att råda bot på den.

− Det är anmärkningsvärt att en analytiker från Boverket uttalar sig helt i motsats till vad Boverket säger. Det är olyckligt då många kan tro att det är myndigheten som Bengt Hansson representerar som uttalar sig och inte bara en person. Allt pekar på att det visst behövs fler bostäder i de flesta kommuner, det går inte att förklara bort, säger Björn Johansson.

För mer information, kontakta gärna:
Björn Johansson, ordförande Hyresgästföreningen region Sydost
Telefon: 070 275 30 72
E-post: bjorn.johansson4@hyresgastforeningen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar