Dela

Kontakt

 • Nationell pressjour
  010-459 10 70
 • Region Aros-Gävle

  Petra Olofsson


  Aros-Gävle omfattar Västmanlands-, Gävleborgs- och Uppsala län samt Norrtälje kommun.
  0104591360
 • Region BohusÄlvsborg-Skaraborg

  Regional pressjour BÄSK


  Omfattar tidigare Älvsborgs- och Skaraborgs län samt Bohuslän (utom Stenungsund, Orust och Tjörn).
  010-459 14 27
 • Region Mitt

  Regional pressjour Mitt


  Regionen omfattar Dalarnas-, Södermanlands-, Värmlands- och Örebro län.
  010-459 15 00
 • Region Norrland

  Regional pressjour Norrland


  Norrland omfattar Norrbottens-, Västerbottens-, Jämtlands- och Västernorrlands län.
  010-459 18 00
 • Region Norra Skåne

  Regional pressjour Norra Skåne


  Norra Skåne omfattar kommunerna Helsingborg, Höganäs, Landskrona, Kävlinge, Svalöv, Eslöv, Hörby, Höör, Hässleholm, Kristianstad, Bromölla, Östra Göinge, Osby, Halmstad, Laholm, Falkenberg, Hylte och Nordvästskåne.
  010- 45 91700
 • Region Södra Skåne

  Regional pressjour Södra Skåne


  Södra Skåne omfattar kommunerna Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Lund, Malmö, Trelleborg, Svedala, Vellinge, Skurup, Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Simrishamn.
  0104592300
 • Region Stockholm

  Presshantering kontorstid


  Stockholm omfattar Stockholms län utom Norrtälje kommun.
  072-2297960 - 072-4521354
 • Region Sydost

  Regional pressjour Sydost


  Sydost omfattar Östergötlands-, Kalmar-, Blekinge-, Jönköpings- och Kronobergs län samt region Gotland.
  010-459 21 00
 • Region Västra Sverige

  Regional pressjour Västra Sverige


  Pressnumret är öppet under kontorstid. Övrig tid kan du kontakta den nationella pressjouren. Västra Sverige omfattar kommunerna Göteborg, Varberg, Kungsbacka, Mölndal, Partille, Lerum, Kungälv, Stenungsund, Härryda, Ale, Tjörn, Orust och Öckerö.
  010-459 24 00
 • Citat

  Nu ska vi granska bolagets krav mer i detalj för att försöka nå en bra uppgörelse för hyresgästerna.
  Sophia Fors, som leder Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.
  Det är mer än de behöver, men det är bra att vi har kunnat komma överens så pass tidigt i år. Vi gjorde vad vi kunde för att få lägre höjningar, men det är en förhandling mellan två parter, ingen får som den vill
  Kristoffer Burstedt, förhandlingsstrateg vid Hyresgästföreningen region Stockholm.
  – Johan Danielsson har alla möjligheter att göra bra bostadspolitisk verkstad av det som återstår av mandatperioden.
  Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.
   Vi lyckades halvera bolagens ursprungsyrkande och få datumet framflyttat till 1 februari. Vi har lyft våra olika perspektiv vilket ledde fram till en kompromiss som båda parter till slut kunde enas om. Det har varit viktigt att undvika retroaktivitet samtidigt som hyreshöjningen inte får bli allt för hög.
  Anton Jägare, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för hyresgästerna i Familjebostäder.
  Munkbo har historiskt fått täckning för drifts- och kapitalkostnader i de årliga hyresförhandlingarna. Nu ska vi granska bolagets bud mer i detalj för att formulera ett motbud och försöka nå en bra uppgörelse för hyresgästerna.
  Murat Solmaz, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Nu ska vi granska bolagets krav mer i detalj för att försöka nå en bra uppgörelse för hyresgästerna.
  Sophia Fors, förhandlare på Hyresgästföreningens
  – Marks Bostad har historiskt fått täckning för drifts- och kapitalkostnader i de årliga hyresförhandlingarna. Nu ska vi granska bolagets bud mer i detalj för att formulera ett motbud och försöka nå en bra uppgörelse för hyresgästerna.
  Ludvig Möller som leder Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation
  Valbohems krav är det högsta från något allmännyttigt bostadsbolag i Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg.
  Murat Solmaz, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Det är ett högt krav även om man tar hänsyn till att bolaget kommer ifrån en svår ekonomisk situation. Vårt mål är att hitta en bra balans som innebär rimliga hyror samtidigt som bolaget kan erbjuda service och underhåll till hyresgästerna. 
  Jesper Lissmark, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Det är ett högt yrkande från ett bolag som har en väldigt god ekonomi. Nu ska vi granska bolagets bud mer i detalj för att försöka nå en bra uppgörelse för hyresgästerna
  Murat Solmaz, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Vi ser att kostnaderna ökar över tid och att det fortsatt är stora skillnader beroende på var man bor. Det är svårt för konsumenten att förstå den snabba och ofta ryckiga kostnadsutvecklingen samt de stora skillnaderna vi ser mellan kommunerna.
  Lennart Derehag, ordförande för Hyresgästföreningen i region BohusÄlvsborg-Skaraborg
  Det är ett högt yrkande från ett bolag som har en väldigt god ekonomi. Nu ska vi granska bolagets bud mer i detalj för att försöka nå en bra uppgörelse för hyresgästerna.
  Pär Sundén, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Vår uppfattning är att Stubos yrkande är på en hög nivå. Bolaget har under de senaste åren fått god kostnadstäckning i hyresförhandlingarna och har över tid överträffat ägarens avkastningskrav.
  Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Vi anser att kravet är omotiverat högt då bolaget har fått god täckning för sina kostnadsökningar i de senaste årens hyresförhandlingar. Bolagets driftnetto har ökat under de senaste åren och under fjolåret gjorde man ett resultat som var långt bättre än budget.
  Stefan Lindborg, Förhandlare på Hyresgästföreningen
  – Den regionala analysen visar att det finns goda skäl för lägre hyreshöjningar än 2021 i förhandlingen om 2022 års hyror. Samtidigt ska förhandlingen föras utifrån lokala förutsättningar och för enskilda bolag kan utvecklingen se annorlunda ut.
  Stefan Lindborg, rapportförfattare och förhandlare på Hyresgästföreningen.
  –  Det är positivt att utvecklingen går åt rätt håll. Men det är helt orimligt att så många unga tvingas bo kvar hemma fast de verkligen inte vill. Att kunna flytta hemifrån och kunna skaffa en egen bostad är ett viktigt steg i att bli vuxen. I praktiken betyder det att nästan 12 000 unga inte kan börja sitt vuxenliv.
  Kenneth Gustavsson, regionordförande i Hyresgästföreningen södra Skåne
  Det är helt orimligt att över 63 000 unga vuxna i Stockholmsregionen tvingas bo kvar hemma fast de verkligen inte vill. Att kunna flytta hemifrån och kunna skaffa en egen bostad är ett viktigt steg i att bli vuxen. I praktiken betyder det att unga inte har rätt att påbörja sitt vuxenliv
  Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
  Samtidigt ser vi att unga är oroade inför framtiden. Mer än var tredje ung vuxen tvekar inför att flytta till en annan ort och ännu fler, två av fem, tvekar inför att bilda familj till följd av bostadssituationen där vi fortfarande ser en stor bostadsbrist.
  Andreas Sjöö, politiskt sakkunnig
  Trots att Alingsåshem kan se tillbaka på flera år med goda resultat går bolaget som vanligt in i förhandlingen med ett högt krav.
  Jesper Lissmark, förhandlare på Hyresgästföreningen
  ​​​​​​​Projektet har pågått under många år och vi har lagt ner mycket tid och resurser på att få det att fungera. Men på senare tid har vi hamnat för långt ifrån varandra i förhandlingarna för att det ska vara meningsfullt att fortsätta arbetet. Därför avslutar vi nu projektet Stockholmshyra. Hyresgästföreningen tror på systematisk hyressättning, som redan är etablerat i över 100 kommuner. Det är rätt väg att gå för att stärka och utveckla dagens demokratiska förhandlingssystem, bland annat för att hålla marknadskrafterna borta från hyressättningen.
  Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen Region Stockholm.
  Ett bud på 4,3 procent är direkt provocerande.
  Inger Borg, tillförordnad ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost.
  Det är bra att regeringen har bjudit in bostadsmarknadens parter så att hyresgästerna har en röst och en särskild roll i den fortsatta processen. Det borde gjorts från början. Vår ståndpunkt är att frågan ska avgöras i förhandlingar mellan bostadsmarknadens parter
  Marie Linder
  Om utredningens förslag genomförs kommer leda till mer makt till fastighetsägare, försämrat konsumentskydd och högre hyror där den som kan betala mest får lägenheten. Det är tydligt att fastighetsägarnas vinsinstressen väger tyngre än hyresgästernas trygghet i utredningens förslag
  Marie Linder
  Marknadshyror skulle göra så att människor tvingas lämna sina hem, fler måste bo trångbott och det skulle orsaka enorma samhällsklyftor. Det kommer också leda till ett högre skatteuttag eftersom bidragsbehoven ökar.
  Simon Safari, ordförande för region Stockholm i Hyresgästföreningen.
  Vi vill inte att hyresbeståndet ska in i en marknadskarusell, utan fortsätta vara en trygg boendeform med förhandlingsbara hyror.
  Merete Sundholm, ordförande för Hyresgästföreningen i region norra Skåne
  Det är inte marknadshyra utan fler nya bostäder till ett rimligt pris som behövs. Bostadsbristen gör att marknadshyror blir attraktivt för fastighetsägarna. De kan ta ut höga hyror och bristen på bostäder gör att folk tvingas betala för att ha någonstans att bo.
  säger Tomas Svensson, ordförande för Hyresgästföreningen Halmstad-Laholm.
  –Det är en fortsättning för vårt påverkansarbete mot marknadshyror. Vi vill ge politikerna information om hur ett sådant förslag kan komma att slå mot hyresgästerna och upplysa landets hyresgäster om konsekvenserna. Det handlar i slutändan om deras möjligheter att få ett tryggt hem. Om det blir ett skarpt förslag kommer vi att ta fajten för hyresgästers rättigheter
  Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen
  Det är viktigt att vi synliggör konsekvenserna av marknadshyror. Det skulle drabba den enskilde individen på ett förödande sätt, men också samhället i stort. Människor skulle tvingas lämna sina hem och klyftorna skulle öka.
  Simon Safari, regionordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm
  Höjningen är hög ett år som detta, men bolaget har dessvärre dålig ekonomi och ett stort underhållsbehov. Vi har dock satt som villkor för avtalet att vi tillsammans med bolaget ska ta fram en modell för hyresgäststyrt underhåll. På så vis får hyresgästerna mer inflytande över underhållet i den egna lägenhet.
  Sophia Fors som ledde Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.
  Vi arbetar för rimliga och rättvisa hyror och som alltid innebär förhandlingen en avvägning mellan fastighetsägarens behov och hyresgästernas intressen. Vi är glada att, i samförstånd, nu nått en uppgörelse i en förhandling som präglats av ett gott klimat där båda sidor fått komma till tals och blivit lyssnade på.
  Pontus Wengsén, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.
  Vi vill inte se en samhällsutveckling där landets hyresgäster kommer att tvingas in i en situation där de endast kommer att ha råd med hyra, då deras inkomst alltmer äts upp av ökade boendekostnader. Därför är vi emot marknadshyror och kommer att ta fajten tillsammans med landets hyresgäster. Hyresgäster ska också ha rätt till en fast punkt i livet, ett hem
  Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen
  Marknadshyror skulle innebära förödande konsekvenser för både individ och samhälle, människor skulle inte längre ha råd att bo och besittningsskyddet skulle urholkas. Samhällskostnaderna skulle bli enorma och klyftorna mellan människor skulle öka kraftigt.
  Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm
  Marknadshyror innebär att allvarligt försämra hyresgästernas möjligheter till inflytande över sitt boende och sin boendekostnad, med följden att hyresrätten blir en mindre trygg och attraktiv upplåtelseform.  
  Merete Sundholm regionordförande för Hyresgästföreningen i norra Skåne. 
  Marknadshyror kan innebära att hyresgästen har rätt att bo kvar men i praktiken inte har de ekonomiska möjligheterna. Då blir besittningsskyddet utan betydelse. Därmed kan ett sådant system leda till att hyresgästers nuvarande rätt att påverka sitt boende begränsas.
  Lennart Derehag, regionordförande för Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg
  Det känns skönt att vi kunde komma överens till slut, trots en strandning. Beslutet från HMK dröjde vilket medförde att hyresgästerna riskerade att få en retroaktiv hyreshöjning från årsskiftet.
  Sophia Fors, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Hyresrätten är en attraktiv boendeform där många vill bo. Därför känns det rätt i tiden att vi, bostadsmarknadens parter, inleder en gemensam trendspaning. Vi vill gärna vara en del i att skapa mervärden för att öka trivseln och nöjdheten för hyresgästers boende och närmiljö.
  Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen
  Bakom höjningen ligger framförallt kommu­nens taxehöjningar för avfalls­hantering. Att hyror går upp när kommunpolitiker höjer taxor och avgifter är tyvärr vanligt. Därför är det oerhört viktigt att politikerna är återhåll­samma med taxehöjningar.
  Robert Gadaan, förhandlare på Hyresgästföreningens             
  Förhandling handlar om att kompro­missa, men vi tycker att det blev en bra överenskom­melse för båda parter.
  Robert Gadaan, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Överenskommelsen tar hänsyn till de utmaningar som Svenbo har med stort underhållsbehov och intäktsbortfall när Migrationsverket säger upp många lägenheter. Samtidigt så beaktar överenskommelsen också att många hyresgäster har drabbats hårt ekonomiskt under pandemin. Det är vi nöjda med.
  Stefan Lindborg, Hyresgästföreningens förhandlingsledare
  Vår inställning att hyresgästerna inte ska betala för den tidigare ledningens dåliga affärer och det står vi fast vid.
  Jesper Lissmark, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Att betala hyran är det första hyresgäster prioriterar, andra utgifter får stå åt sidan. Men det finns också en oro om att många tar snabba lån. Nu måste hyresvärdarna vara proaktiva och gå i främsta ledet och visa att de också tar sitt samhällsansvar genom att stötta hyresgäster som drabbas. Hyresvärdarna har klarat sig allra bäst genom den här krisen. Allmännyttan bör föregå med gott exempel och visa på åtgärder som minskar oron och stöttar hyresgästerna.
  Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm
  Vägen till försörjningsstöd är ofta lång. Det gör att man istället kanske väljer att ta ett kortsiktigt lån och skuldsätta sig. Då är det bättre med de åtgärder vi har föreslagit,
  säger Marie Linder., förbundsordförande för Hyresgästföreningen
  Denna ekonomiska kris och i synnerhet om den håller i sig kommer att kräva ekonomiska lösningar av politiker, inte minst i förebyggande syfte.
  Merete Sundholm, regionordförande för Hyresgästföreningen region norra Skåne. 
  Det är bra att bolaget kunde visa ytterligare återhållsamhet och möta oss på en mer rimlig nivå i dessa tider.
  Jesper Lissmark, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Den avtalade hyreshöjningen blev betydligt lägre vilket spelar stor roll för alla de hushåll som drabbats ekonomiskt under coronakrisen.
  Hyresgästföreningens förhandlare, Jakob Agirman
  Vi är nöjda med en överenskommelse som tar hänsyn till de svåra ekonomiska omständigheter som pandemin har skapat. Överenskommelsen är en bra kompromiss mellan hyresgästernas behov och bolagets intressen.
  Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Det är bra att vi har kunnat nå en lokal överenskommelse. Vi hade hoppats på att nå en mer återhållsam hyreshöjning, men utifrån förutsättningarna så är vi ändå nöjda.
  Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Det är en bra uppgörelse där vi gemensamt har tagit ansvar för att balansera bolagets behov av att få teckning för sina kostnadsökningar med hyresgästernas intresse om återhållsamhet i förhandlingarna under en svår tid.
  Magnus Elsing, Hyresgästföreningens förhandlare
  Vi har fortsatt ett långsiktigt arbete i hyressättningen. Vi balanserar hyresnivåerna för att de bättre ska stämma överens med verkligheten och de kvalitéer som finns – standard, service med mera. Hyran ska vara så rättvis som möjligt.
  Jakob Agirman, förhandlare på Hyresgästföreningen
  ”Den här överenskommelsen är så bra som vi hade kunnat önska, man förstår att dessa tider är lika tuffa för alla och att det kräver en låg hyreshöjning.” .
  Anne-Sophie Bäck, Förhandlingsdelegationsordförande.
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp