Efterlyser reaktion från Kalmars politiker

Report this content

Kalmars politiker uttalar sig i ärenden som handlar om odlingslotter. Men när det handlar om människors hem, är de tysta. Hyresgästföreningen efterlyser en reaktion från politikerna efter att Kalmarhem begärt en hyreshöjning som enligt föreningen är extrem och oläglig.

Den 11 september publicerade Hyresgästföreningen ett öppet brev i Barometern till styrelsen för Kalmarhem. En rak fråga ställdes: Tänker ni ta ert ansvar för hyresgästerna? Trots att det gått mer än två veckor har inget svar kommit.

Avsändare av det öppna brevet var Barbro Englund, ordförande i Hyresgästföreningen Kalmar som idag är mycket besviken över att politikerna i Kalmarhems styrelse inte bemödat sig att svara på brevet. Framförallt är hon besviken på Kalmarhems ordförande Roger Holmberg (S) som hon menar har ett större ansvar.

- Vi har inte fått något svar på det öppna brevet trots att det gått mer än två veckor. Det är bedrövligt. Jag tycker att åtminstone Roger Holmberg borde se att han som ordförande har ett ansvar att svara på hur han ser på hyresgästernas oro, säger Barbro Englund.

Efter att det öppna brevet publicerades har Kalmarhem presenterat ett yrkande på hyreshöjning på 4,1 procent. Ett yrkande som Hyresgästföreningen ser som extremt. Pandemin har inneburit stora påfrestningar på både samhällsekonomin och privatekonomin. Det handlar om högre arbetslöshet, varsel och permitteringar, negativ BNP och uteblivna höjningar av löner med mera.

- Istället för att ta sitt ansvar gentemot hyresgästerna i dessa tider kom Kalmarhem med ett krav på hyreshöjning som många hyresgäster uppfattar som ett slag i ansiktet. Det är verkligen helt tondövt, säger Barbro Englund.

Hyresgästföreningen möter många hyresgäster som är oroliga för hur man ska klara av att betala sin hyra och i förlängningen för om man kommer kunna bo kvar i sitt hem. Nu när svar har uteblivit från Kalmarhems styrelse förväntar hon sig att kommunalrådet Johan Persson ska ta bladet från munnen.

- Kan man lägga sig i ett ärende om odlingslotter borde man kunna uttala sig om människors hem också, säger Barbro Englund.

För mer information, kontakta gärna:
Barbro Englund, ordförande Hyresgästföreningen Kalmar-Torsås-Öland
Telefon: 070 297 86 26
E-post: barbro.englund@icloud.com

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media