Ett hem för alla?

Report this content

Ett hem. Har vi ett hem vi trivs och har råd med är mycket vunnet. Då kan vi leva, växa, utvecklas och känna trygghet. Då har vi något att utgå ifrån. Boende i Kalmar har sett en oroande utveckling på den lokala bostadsmarknaden. Först vad gäller bristen av bostadsbyggande. Det har drivit upp priserna och de som hamnar i kläm är ju de personer och familjer som har det som svårast. Efter det började det byggas. Det började byggas rejält vilket är välkommet. Men avsaknaden av politisk strategi gällande hur det byggs och för vem blev tydlig. Till och med medelinkomsttagare har idag problem med att klara hyran. 

Vi ser med oro på konceptrenoveringar, i områden med familjer som tjänar mindre, renoverar bostadsbolaget och höjer standarden på lägenheten. En högre standard innebär en högre intäkt för bostadsbolaget. Det i sin tur innebär en högre hyra. En hyra som familjerna i området inte kan matcha. Den gruppen människor som bor där trycks ut succesivt. En pusheffekt. De bolag som bygger nytt idag menar vi har för lite krav på sig att bidra till den generella samhällsutvecklingen. De personer och familjer som flyttar från de områden vilka konceptrenoveras har i väldigt få fall möjlighet att bosätta sig där det byggs nytt idag. Så vem blir städerna och tätorterna till för? 

Är våra politiker i samhällsbyggnadsnämnden tillräckligt medvetna om konsekvenserna? För att komma tillrätta med de problem vi ser på bostadsmarknaden anser vi att följande åtgärder bör vidtas: 

  • Kommunen måste lyssna på vad invånarna behöver. Därefter behövs en analys av bostadsbehovet och hur den demografiska profilen ser ut för att planeringen ska hamna rätt. 
  • En kommunal bostadskö som underlättar för de som vill flytta till kommunen och de som vill flytta inom kommunen. 
  • Kommunen bör ställa krav på att det ska byggas hyresrätter till rimliga kostnader och utifrån demografiska behoven, annars hamnar vi i ett läge där lägenheterna står tomma samtidigt som det är bostadsbrist och fler bor mer trångbott. 
  • Kommunen bör ställa krav på att en procentuell del av hyresrätterna ska gå till den kommunala bostadskön när mark säljs för bostadsbyggande. 

Hyresgästföreningen möter gärna politiker, tjänstemän och organisationer för att diskutera bostadsfrågan vidare. Om kommunen genomför de förändringar vi föreslår har vi som samhälle mycket att vinna. Fler ska även i framtiden ges chansen till att få ett hem som de har råd med. Ett hem som skänker trygghet och en plattform att utgå ifrån, oavsett vem det gäller! 

Hyresgästföreningen Kalmar-Torsås-Öland

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar