Förhandlingen mellan Hyresgästföreningen och NBAB har strandat

Report this content

Hyresförhandlingen för 2021 mellan Hyresgästföreningen och NBAB har strandat eftersom parterna inte kan enas om en uppgörelse. Det innebär att frågan om nya hyror nu får avgöras av Hyresmarknadskommittén (HMK) istället. 

Hyresgästföreningen anser att hyrorna ska lämnas oförändrade i år och att hyreshöjningen för 2020 redan täcker den hyreshöjning man annars kunde accepterat för 2021.  

- Vi är mitt uppe i en pandemi vars konsekvenser för hyresgästerna vi bara sett början av. Många är oroliga för om de ska kunna betala hyran om de blir sjuka eller blir av med jobbet. Vi anser att en extrem återhållsamhet är den självklara utgångspunkten i en överenskommelse. Det är inte aktuellt att gå med på någon ytterligare höjning, säger Hans Jonsson, ordförande Hyresgästföreningen Nybro. 

Denna uppfattning delas inte av NBAB, utan parterna står långt ifrån varandra. Eftersom man inte kommer överens får nu frågan hänskjutas till HMK för avgörande. HMK medlar mellan kommunala bostadsbolag och Hyresgästföreningen när parterna inte kan komma överens. 

För mer information, kontakta gärna: 
 Hans Jonsson, ordförande Hyresgästföreningen Nybro 
Telefon: 070-661 73 81
E-post: hasse54@outlook.com  

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media