God ekonomi för bostadsföretagen – trots pandemin

Report this content
Trots coronapandemin har bostadsföretagen fortsatt god ekonomi. Det är lönsamt att äga och förvalta hyresrätter. Både driftnettot och överskottsgraden ökade under 2020 hos allmännyttan inom Hyresgästföreningen region Sydost. Allt det och lite till visar region Sydosts rapport om bostadsföretagens ekonomi.

Hyresgästföreningen region sydost har undersökt 26 allmännyttiga bostadsbolag i en rapport som släpps idag. Hyresgästföreningen ser över den ekonomiska utvecklingen mellan åren 2018-2020. Rapporten visar på att det inte råder något tvivel om att de allmännyttiga bostadsbolagen har en god ekonomisk ställning. Men skillnaderna är stora mellan bolagen och utmaningarna och förutsättningarna likaså.

- Vi ser att bolagens driftnetto ökar under perioden samtidigt och den sammanvägda kostnadsutvecklingen inte minskar vilket tyder på att bolagen generellt sett är lönsamma, säger Joel Ahonen, förhandlingsstrateg Hyresgästföreningen region Sydost.

I samband med den rådande pandemin har det skett en ekonomisk nedgång i omvärlden. Siffrorna visar däremot att detta inte har påverkat hyresförhandlingarna eller bolagens ekonomi mer än marginellt.    

- Samhällsekonomin påverkades kraftigt under 2020 men vi fick aldrig riktigt se samma genomslag på hyresvärdarnas ekonomi, alla behöver ett hem vilket gör hyresvärdarnas bransch stabil även vid kriser likt den vi fått se på grund av pandemin, säger Joel Ahonen.

Rapporten visar att de största bidragande faktorerna till hyreshöjningarna är bland annat ombyggnationer, renoveringar och nyproduktioner. Dessa faktorer är anledningen till att den genomsnittliga hyresnivån, mätt i kronor per kvadratmeter och år, ökat med 38 kronor.

För att veta mer:

Joel Ahonen, förhandlingsstrateg, region Sydost.
010-4592178
joel.ahonen@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar: