GotlandsHem vill höja hyrorna trots krisen

Report this content

43 procent av hyresgästerna oroar sig för att kunna betala sin hyra, enligt en undersökning från Hyresgästföreningen. Trots detta och trots det extrema ekonomiska läget i stort, vill GotlandsHem nu höja hyrorna för sina hyresgäster.

Hyresgästföreningen har mottagit en förhandlingsframställan från GotlandsHem, med andra ord har bolaget begärt att få förhandla om hyrorna som ska gälla från första januari 2021. GotlandsHem yrkar på 3 procent i snitt. Detta trots att både landet och många enskilda hyresgäster just nu har en mycket ansträngd ekonomi till följd av pandemin.

­­­- Utifrån GotlandsHems förhandlingsframställan tycks det ha gått dem förbi att vi sedan i mars lever i en värld och ett samhälle i en ekonomisk kris av aldrig tidigare skådat slag, säger Stefan Uddebrant, ordförande Hyresgästföreningen Gotland.

Hyresbostadsbranschen är en av de branscher som inte har påverkats särskilt mycket i denna kris. Hyresgästföreningen menar dock att verkligheten tyvärr ser annorlunda ut för GotlandsHems hyresgäster. I en nationell undersökning bland föreningens medlemmar uttryckte 43 procent en oro för att kunna betala hyran på grund av pandemins effekter på deras privatekonomi.

Dagens ansträngda ekonomiska situation innebär inställda höjningar av löner, höga varsel och direkt arbetslöshet. Detta samtidigt som samhällsekonomin som helhet går bakåt. Ingen kan veta säkert hur länge pandemins effekter på ekonomin håller i sig.

- Att i det här läget påkalla förhandling om en höjning av hyresgästernas hyra är direkt provocerande för hyresgästerna. GotlandsHem som är ett allmännyttigt bostadsföretag och ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer och samtidigt ta ett aktivt samhällsansvar, borde inte spä på sina hyresgästers oro för huruvida de ska ha råd att bo kvar i sina hem, säger Stefan Uddebrant.

Susanne Davidsson, Förhandlingsledare Hyresgästföreningen
Telefon: 010-45 92 125
E-post:  susanne.davidsson
@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera