Hyresgästföreningen: orimligt krav från GotlandsHem

Report this content

Det råder stor osäkerhet i hela världen och många hyresgäster är oroliga för att kunna betala sin hyra. GotlandsHem kommer nu trots det med krav om att höja hyrorna med 3 procent. Hyresgästföreningen tycker att kravet är alldeles för högt och parterna kan inte komma överens. GotlandsHem frångår nu förhandlingarna och drar ärendet vidare till Hyresmarknadskommittén (HMK).

- Vi kan inte gå med på ett så högt krav. Det är inte rimligt att hyrorna ska höjas så pass mycket, dels med tanke på den extrema situation vi befinner oss i som påverkar många hyresgäster, dels med tanke på lokala förutsättningar och GotlandsHems ekonomi, säger Stefan Uddebrant, ordförande Hyresgästföreningen Gotland.

Efter flera försök att komma överens har förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och GotlandsHem strandat. GotlandsHem har frånträtt förhandlingarna och ärendet kommer tas upp av HMK. En hyresvärd som vill höja hyrorna lämnar en begäran om förhandling till Hyresgästföreningen, i de fall det finns en överenskommelse mellan parterna. Om en förhandling mellan Hyresgästföreningen och ett allmännyttigt bolag som GotlandsHem inte slutar i en överenskommelse, går förhandlingen vidare till HMK. De medlar mellan parterna och kommer med förslag på en överenskommelse.

- Det är väldigt tråkigt att vi inte har kunnat komma överens, men vi måste se till hyresgästernas intressen och då kan vi inte gå med på kraven som lagts fram. I förhållande till de sammanlagda kostnadsökningarna vi kan se hos GotlandsHem är yrkandet alldeles för högt. Tyvärr står vi ganska långt ifrån varandra i bilden av hur kostnadsutvecklingen ska påverka hyresutvecklingen, säger Stefan Uddebrant.

Många hyresgäster har drabbats hårt av pandemin och enligt en undersökning av Hyresgästföreningen har mångas privatekonomi påverkats så pass mycket att man är orolig för att kunna betala hyran.

- Vi tycker inte att det är läge att höja hyrorna mitt under pågående kris, särskilt inte med så mycket som 3 procent. GotlandsHem borde värna om sina hyresgäster istället, säger Stefan Uddebrant.

För mer information, kontakta gärna: 

Susanne Davidsson, Förhandlingsledare Hyresgästföreningen
Telefon: 010-45 92 125
E-post:  susanne.davidsson@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media