Hyresgästföreningen engagerar över 10 000 volontärer i coronatider

Report this content

Sedan den 25 mars har Hyresgästföreningens volontärsnätverk Goda grannar rekryterat över 10 000 volontärer runt om i landet som vill hjälpa sina grannar som i coronatider inte kan lämna hemmet. Hittills har cirka 1 000 hjälpbehövande hört av sig och ungefär 800 av dessa har kopplats ihop med en volontär. 

– Volontärsinsatserna kan handla om allt från matinköp till att slänga sopor, gå på apoteket eller bara prata med någon som hållit sig isolerad länge. För att kunna koppla ihop en hjälpbehövande med en volontär så snabbt som möjligt behöver vi volontärer i alla bostadsområden. Därför är det så viktigt att den som är frisk och inte tillhör en riskgrupp går med i vårt volontärnätverk, säger Charlotta Jakobsson på Hyresgästföreningen region Sydost och regionens samordnare för Goda grannar.   

Under rådande pandemi kan Hyresgästföreningen inte genomföra alla sina vanliga aktiviteter i bostadsområden. Därför har organisationen ställt om till att arbeta med volontärsnätverket Goda grannar. Bland annat ringer organisationen till sina medlemmar för att höra hur de påverkas av coronakrisen, om de behöver hjälp med något eller kan tänka sig bli volontär.  

– Vi är en organisation med medlemmar och verksamhet i de flesta bostadsområden. För oss var det därför självklart att koppla ihop människor som behöver hjälp med grannar som vill hjälpa till i kristider. När vi ringer våra medlemmar är det dessutom många som uttrycker uppskattning över att få prata med någon under dessa tider, säger Charlotta Jakobsson. 

Fakta:

  • Goda grannar är ett initiativ från Hyresgästföreningen men vänder sig till alla, oavsett om man är medlem i Hyresgästföreningen eller hur man bor.  

  • På www.godagrannar.nu kan personer anmäla att de behöver hjälp eller kan tänka sig hjälpa till.  

  • Hyresgästföreningen verifierar volontärer och kopplar ihop hjälpbehövande med volontärer i deras närområde.  

  • Sedan starten den 25 mars har Goda grannar fått in cirka 10 800 volontärer och cirka 1 000 hjälpbehövande.  

  • I region Sydost som omfattar Östergötlands-, Kalmar-, Blekinge-, Jönköpings- och Kronobergs län samt region Gotland, har cirka 700 volontärer anslutit sig.  

  • Hittills har cirka 800 hjälpbehövande kopplats ihop med volontärer. En volontär kan genomföra flera hjälpinsatser för en hjälpbehövande.  

För mer information, kontakta gärna:  
 Charlotta Jakobsson, regional samordnare för Goda grannar 
E-post: charlotta.jakobsson@hyresgastforeningen.se 
 Telefon: 010-459 21 73 

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar