Hyresgästföreningen har granskat Nybro Bostads AB ekonomi inför hyresförhandlingen

Report this content

Inför årets förhandling med Nybro Bostads AB, går nu Hyresgästföreningen ut med att hyreshöjningen för bolaget bör hamna betydligt lägre än förra årets höjning på 1,56 procent.
- Vi har granskat bolagets ekonomi och det finns inte grund för något annat än möjligen en marginell hyreshöjning. Bolaget har blivit mer än väl kompenserat för de kostnadsökningar man haft de senaste åren och det anser vi ska återspegla sig i årets hyresförhandling, säger Mats Danielsson, förhandlingsdelegationen ordförande Hyresgästföreningen Nybro.

Vid förra årets hyresförhandling kunde Hyresgästföreningen och Nybro Bostads AB inte komma överens. Frågan fick istället avgöras av Hyresmarknadskommittén (HMK). Vilket ledde till en hyreshöjning på 1,56 procent.

- När vi har granskat bolagets ekonomi de senaste åren så framgår det tydligt att genomsnittshyran har ökat mer än vad som motiveras av kostnadsökningar. Därför bör en hyreshöjning för 2022 vara mycket återhållsam, säger Hyresgästföreningens ordförande för förhandlingsdelegationen, Mats Danielsson.

Hyresgästföreningen har gjort en grundlig genomgång av Nybro Bostads årsredovisningar för de senaste tre åren. Utifrån detta har föreningen granskat och analyserat det faktiska utfallet för Nybro Bostads AB under perioden. Granskningen visar tydligt att genomsnittshyran per kvadratmeter har ökat betydligt mer än vad kostnaderna för taxor, räntor, förvaltning och underhåll har gjort. Vissa kostnader, som kostnaderna för värme och vatten, har rent av sjunkit under perioden. Det är uppgifterna i denna granskning som Hyresgästföreningen bygger sin ståndpunkt på.

- Det här visar på problemet med att förhandla utifrån prognoser och kalkyler, att de i efterhand kan visa sig vara felaktiga. Nu kan vi konstatera att det faktiska utfallet för de senaste åren skiljer sig från de prognoser och kalkyler som låg till grund då. Det är såklart ett faktum som vi kommer ta hänsyn till i årets förhandling, säger Mats Danielsson

HMK är ett partssammansatt organ bestående av representanter för de allmännyttiga bolagen, genom sin organisation Sveriges Allmännytta (SA) och representanter från Hyresgästföreningens Riksförbund. Hit kommer ärenden då allmännyttiga bolag, som Nybro Bostads AB och Hyresgästföreningen inte kommer överens i hyresförhandlingarna.

För mer information, kontakta gärna:
Mats Danielsson, förhandlingsdelegationen ordförande Hyresgästföreningen Nybro.
E-post:
danielsson.mats999@gmail.com
Telefon: 0763534976

 

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media