Hyresgästföreningen Kalmar “Oseriöst att förhandla nu”

Report this content

Kalmarhem och Fastighetsägarna vill höja hyrororna för 2021. Hyresgästföreningen vill skjuta upp förhandlingarna till våren och menar att bolagen redan blivit överkompenserade. Detta då hyreshöjningar för 2020 byggde på ekonomiska prognoser som ändrades på grund av coronapandemin.

Coronapandemin har skapat en stor osäkerhet kring hur utvecklingen i samhället kommer se ut framöver. De officiella prognoser som levereras är förenade med väldigt stor osäkerhet och i takt med att coronaläget förändras så förändras också prognoserna för utvecklingen under kommande år.

- Det enda vi vet nu är att alla förutsägelser inför nästa år är extremt osäkra och att de prognoser som kommer idag kan vara helt irrelevanta nästa vecka, säger Barbro Englund, ordförande Hyresgästföreningen Kalmar-Torsås-Öland.

Trots denna stora osäkerhet om hur framtiden ser ut har såväl Kalmarhem som föreningen Fastighetsägarna yrkat på stora hyreshöjningar för 2021, 4,1 respektive 2,9 procent. Hyresgästföreningen menar att en seriös hyresförhandling måste göras utifrån underlag som är mer pålitlig än vad som går att få fram i nuläget. Därför har föreningen skickat en yrkan till Kalmarhem och Fastighetsägarna om att skjuta upp förhandlingarna till våren, då läget förhoppningsvis klarnat lite och prognoserna är lite säkrare.

- Ska man bedriva seriösa förhandlingar så måste man göra det utifrån underlag som man lita på. Vi kan inte se hur vi skulle kunna komma överens om en välgrundad överenskommelse när prognoserna ändras från dag till dag, säger Barbro Englund.

Hyresgästföreningen menar också att bland annat coronapandemin har inneburit att fastighetsägarna har blivit överkompenserade med de hyreshöjningar man kom överens om för 2020. Detta eftersom många av de prognoser som låg till grund för de höjningarna har ändrats i takt med pandemins framfart.

  • Inflationen beräknades till exempel ligga på 2 procent, men ser ut att landa på 0,5 procent istället.
  • Löneökningarna beräknades på 2,5 procent, men blev inte av alls.
  • Alla trodde att räntorna skulle stiga, men i spåren av pandemin skedde det inte.

Detta betyder att bostadsföretagen fick kompensation för ökade kostnader som sen aldrig blev av. Hyresgästföreningen menar därför att det inte finns något utrymme för hyreshöjningar i dagsläget.

För mer information, kontakta gärna:
Barbro Englund, ordförande Hyresgästföreningen Kalmar-Torsås-Öland
Telefon: 070 297 86 26
E-post: barbro.englund@icloud.com

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media