Hyresgästföreningen kritisk till höjd elnätsavgift i Mjölby

När elnätsavgiften sjunker i många kommuner får Mjölbyborna istället en höjning på 2 procent. Hyresgästföreningen är en del av Nils Holgerssonsgruppen som nu släpper kartläggningen av elnätsavgifterna för 2020.

- Tyvärr har Mjölby Kraftnät AB kommit i otakt med verkligheten. Höjningen från årsskiftet sticker ut i länet, säger en kritisk Inger Borg tf ordförande Hyresgästföreningen region Sydost.


När det gäller elnätsavgift har man som hyresgäst inte så mycket att säga till om utan kostnaden avgörs helt var i landet man bor.

- Det är viktigt att siffrorna kommer upp för debatt. Vi vill att intäktsregleringen för elnätsavgifterna ska bli tydligare och skärpas för att skydda konsumenten. Är det rimligt att kostnaden för elnät står för ungefär en tredjedel av den totala elkostnaden? Nej, det tycker inte vi, säger Inger Borg tf regionordförande Hyresgästföreningen region Sydost.

I rapporten betalar hyresgäster i Mjölby just nu 2 662 kronor i elnätsavgift per år. På fem år har avgiften höjts med cirka 14 procent och på ett år 2 procent.

- När tendensen i stort är sänkta avgifter ser ju detta inte bra ut för Mjölbys del. Dock står sig priset i Mjölby väl vid en jämförelse i länet, säger Erik Malmberg, förhandlare hos Hyresgästföreningen som förhandlar hyror i Mjölby.

Under våren har jättarna Ellevio och Vattenfall genomfört eller aviserat sänkningar som berör många kommuner.

- En sådan signal från Mjölby Kraftnät vore välkommen, fortsätter han.

Statistik Östergötlands län från kartläggningen:

Östergötalands län Elnät 2020         öre/kWh inkl moms Förändring 1 år (2020/2019) Förändring 5 år (2020/2015) Kostnad kr/lgh o år för Elnätsavg 2020
Kommun
Boxholm 110,7 0,0% 35,5% 3 653 kr
Finspång 110,7 0,0% 35,4% 3 653 kr
Motala 110,7 0,0% 35,5% 3 653 kr
Vadstena 110,7 0,0% 35,5% 3 653 kr
Ödeshög 110,7 0,0% 35,5% 3 653 kr
Kinda 106,3 -11,1% 23,1% 3 510 kr
Norrköping 106,3 -11,1% 23,1% 3 510 kr
Söderköping 106,3 -11,1% 23,1% 3 510 kr
Valdemarsvik 106,3 -11,1% 23,1% 3 510 kr
Ydre 106,3 -11,1% 23,1% 3 510 kr
Åtvidaberg 106,3 -11,1% 23,1% 3 510 kr
Mjölby 80,7 2,0% 13,7% 2 662 kr
Linköping 69,8 -0,6% 14,7% 2 304 kr
Medel - Länet 103,2 -5,5% 26,8% 3 407 kr
Medel - Riket 96,3 -0,4% 23,6% 3 178 kr
 

Fakta: Så har elnätspriset beräknats

I undersökningen har den årliga elnätsavgiften, enligt de priser som gällde den 1 januari 2020, beräknats för typhuset i Nils Holgersson-rapporten med 15 lägenheter. Varje lägenhet har ett 16A säkringsabonnemang och en årlig elförbrukning på 2 300 kWh. Huset har ett gemensamt fastighetsabonnemang på 35A och 15 000 kWh/år. För varje huvudort i kommunen har ett medelvärde redovisats i öre/kWh inklusive moms utifrån den totala elnätskostnaden för typhuset. Energiskatten för el som finns med på fakturan från elnätsföretagen är inte inkluderad.

Läs hela rapporten på nilsholgersson.nu

Vad går Nils Holgerssongruppen ut på?

Sedan år 1996 ger Nils Holgerssongruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.

Vilka står bakom projektet/rapporten?Nils Holgerssongruppens medlemmar är för närvarande Bostadsrätterna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta. 

För mer information, kontakta gärna:

Inger Borg, tf ordförande Hyresgästföreningen region Sydost
Telefon: 070-626 58 66
E-post: inger.borg2@hyresgastforeningen.se

Erik Malmberg, förhandlare hos Hyresgästföreningen region Sydost
Telefon: 010-459 21 62
E-post: erik.malmberg@hyresgastforeningen.se

Mer information om Nils Holgerssongruppen: 
http://nilsholgersson.nu/kontakt-2/kontakt/

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

När tendensen i stort är sänkta avgifter ser ju detta inte bra ut för Mjölbys del. Dock står sig priset i Mjölby väl vid en jämförelse i länet.
Erik Malmberg, förhandlare hos Hyresgästföreningen som förhandlar hyror i Mjölby.