Hyresgästföreningen och Finnvedsbostäder är inte överens, förhandlingen går vidare till HMK

Efter en lång förhandlingsprocess är Hyresgästföreningen och Finnvedsbostäder fortfarande inte överens om hyreshöjningen för 2022.  Nu går förhandlingen vidare till HMK.
- Jag kan bara beklaga att vi inte har kunnat ingå en lokal överenskommelse, nära de berörda hyresgästerna som drabbas säger Ulf Eklund ordförande förhandlingsdelegationen Hyresgästföreningen Värnamo.

Inför årets förhandlingar fanns det hopp från Hyresgästföreningens sida att bolagens yrkanden skulle vara måttfulla, för att kunna sluta avtal på en lägre nivå än 2021. Finnvedsbostäder bortser från Hyresgästföreningen uppmaning och tyvärr kommer parterna inte överens.

- Vi har haft en pågående process sedan oktober där vi har träffat bolaget flertalet gånger. Vi har försökt att tillmötesgå bolaget men som det ser ut just nu ser vi inte att det finns motivering för en sådan höjning som bolaget yrkar på, säger Josef Nuay, förhandlare på Hyresgästföreningen region Sydost.

Trots flera förhandlingstillfällen kommer inte Hyresgästföreningen överens med Finnevedsbostäder om hyran för 2022. Det innebär att förhandlingen nu går vidare till Hyresmarknadskommittén (HMK).

- Det är väldigt tråkigt att det blir såhär. Pandemin har fört med sig en stor oro bland hyresgästerna just när det gäller att kunna betala sin hyra. Läget är fortsatt osäkert och det är viktigt att bägge parter beter sig ansvarsfullt. Vi behöver eftersträva hyrestrygghet för hyresgästerna, så att de har råd att bo kvar, säger säger Ulf Eklund ordförande förhandlingsdelegationen Hyresgästföreningen Värnamo.

HMK är ett partssammansatt organ bestående av representanter för de allmännyttiga bolagen, genom sin organisation Sveriges Allmännytta (SA) och representanter från Hyresgästföreningens Riksförbund. Hit kommer ärenden då allmännyttiga bolag, som Finnvedsbostäder och Hyresgästföreningen inte kommer överens i hyresförhandlingarna. HMK kommer först med ett medlingsförslag. Om båda parter inte accepterar förslaget, prövas ärendet av HMK och det beslut de kommer fram till gäller.

För mer information, kontakta gärna:
Josef Nuay, Förhandlare Hyresgästföreningen region Sydost
Telefon: 010- 459 21 68
E-post:
josef.nuay@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media