Hyresgästföreningen skickar granskning till Nybro Bostads styrelse

Report this content

Hyresförhandlingarna med Nybro Bostads AB för 2022 har inte inletts ännu, men Hyresgästföreningen har tidigare meddelat att man vill se en överenskommelse som är betydligt lägre än årets höjning som blev 1,56 procent efter avgörande i Hyresmarknadskommittén.
-Vi baserar ställningstagandet på en granskning av bolagets ekonomi som visar att de blivit mer än väl kompenserade för de kostnadsökningar man haft de senaste åren. Nu skickar vi därför granskningen till bolagets styrelse, säger Mats Danielsson ordförande för förhandlingsdelegationen på Hyresgästföreningen.

Granskningen bygger på en grundlig genomgång av Nybro Bostäder egna årsredovisningar, det handlar alltså om officiella siffror som bolaget självt har redovisat. Utifrån dessa siffror har Hyresgästföreningen vänt ut och in på bolagets ekonomiska utveckling de tre senaste åren och granskat det faktiska utfallet.

- Det är politikerna i Nybro Bostads styrelse som ansvarar för vilka krav bolaget kommer ställa i den kommande hyresförhandlingen. Det är deras ansvar att hyresgästerna inte drabbas av ogrundade hyreshöjningar. Därför tycker vi att det är viktigt att de har tillgång till den information som finns tillgänglig, säger Mats Danielsson ordförande för förhandlingsdelegationen på Hyresgästföreningen.

Genomgången visar att Nybro Bostad har kompenserats mer än väl för de kostnadsökningar bolaget haft under dessa år. De faktiska kostnaderna i kronor per kvadratmeter för värme och vatten har exempelvis sjunkit drastiskt, medan andra taxebundna kostnader i princip stått still under perioden. Detta trots att Nybro Bostad, i flera fall prognostiserat stora kostnadsökningar i sina yrkanden. Prognoser som inte blivit verklighet.

- Som vi sagt tidigare så visar detta på problemet med att förhandla utifrån prognoser och kalkyler. Prognoser och kalkyler, som ofta utgjort grunden för hyresförhandlingarna, bygger i bästa fall på kvalificerade gissningar. Vi har nu valt att istället titta på vad vi vet och faktiskt kan granska. Alltså mer rena fakta och färre gissningar. Detta synsätt ser vi som en självklar grund inför kommande förhandlingar, säger Mats Danielsson.

För mer information, kontakta gärna:
Mats Danielsson, förhandlingsdelegationens ordförande Hyresgästföreningen Nybro.
E-post: danielsson.mats999@gmail.com
Telefon: 0763534976

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar