Hyresgästföreningen vill hålla inne med höjningar för 2021

Report this content

Nybro Bostads AB (NBAB) fick för höga hyreshöjningar 2020, efter ett skrivfel. Trots omförhandlingar kommer bolaget och Hyresgästföreningen inte överens om hur man ska rätta till felet. Hyresgästföreningen menar nu att detta innebär att NBAB inte kan få några hyreshöjningar för 2021.

I 2020 års hyresöverenskommelse ledde ett skrivfel till att hyreshöjningen blev större än den Hyresgästföreningen trodde sig ha tecknat. Omförhandlingen kring detta är nu klar. Under förhandlingarna har parterna enats om att det blivit fel i förhandlingsprocessen. Däremot har NBAB fortfarande inte gått med på någon lösning som Hyresgästföreningen tycker är acceptabel.

- Vi är såklart besvikna, vi hade hoppats på att kunna komma överens för att se till att misstaget rättas till, för hyresgästernas skull, säger Kaj Raving, förhandlare Hyresgästföreningen.

Det var i våras som Hyresgästföreningen upptäckte att ett skrivfel gjorts i 2020 års hyresöverenskommelse med NBAB, vilket innebar att årets höjning blev högre än den man kommit överens om. NBAB ville först inte kännas vid att det blivit något fel och Hyresgästföreningen begärde därför en formell omförhandling av hyran för 2020.

- Vi och NBAB är nu överens om att ett misstag skett i 2020 års förhandling. Vi var beredda att titta på lösningar där vi kunde lägga 2020 års förhandling bakom oss och hitta en godtagbar uppgörelse för kommande år istället. NBAB har kommit med vissa förslag, men vi står tyvärr fortfarande ganska långt ifrån varandra, säger Kaj Raving.

Nu laddar Hyresgästföreningen för förhandlingen av 2021 års hyra, och inställningen är tydlig; NBAB har redan fått ut hyreshöjningen för åtminstone 2021, och Hyresgästföreningen anser inte att det finns utrymme för någon mer höjning.

- Vi kommer att ta med oss detta in i kommande förhandlingar. Vi kan inte bortse från att NBAB redan fått en hyreshöjning som var högre än överenskommet för 2020. Det måste nu synas i hyresförhandlingarna för 2021, säger Kaj Raving.

Kaj Raving, förhandlare Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 99
E-post: kaj.raving@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera