Hyresgästföreningens krav på politikerna i Norrköping-Söderköping-Finspång

Report this content

Nästan en tredjedel av alla röstberättigade i Sverige är hyresgäster. Dessa två miljoner väljare går till valurnorna i september. Enligt Hyresgästföreningens undersökning Hyresgästerna 2022, utförd av Novus, visar tydligt att bostadsfrågan är viktig när hyresgästerna lägger sin röst. Undersökningen visar också att det finns mycket för politikerna att vinna på att satsa på just bostadsfrågan.

- Att det finns problem på bostadsmarknaden är ingenting nytt. Situationen för hyresgästerna i Norrköping måste tas på allvar. Politikerna tar inte tillräckligt med ansvar och nu måste vi få stopp på den utvecklingen, säger Bo Sköldestig, ordförande Hyresgästföreningen Norrköping-Söderköping-Finspång.

Hyresgästföreningens krav i valrörelsen:

1. Bygg fler bostäder med rimlig hyra. 9 av 10 svenskar bor i en kommun med bostadsbrist och 200 000 unga bor kvar hemma fast de inte vill. Bostadsbristen hindrar människor att flytta till jobb eller studier, familjer från att bildas och äldre att hitta en anpassad bostad. Under lång tid har det byggts för lite. Det som byggs är ofta alldeles för dyrt för människor med normala inkomster. Därför måste staten ta ökat ansvar för finansieringen av bostadsbyggandet. Det statliga investeringsstödet måste återinrättas och utvecklas till ett förmånligt bygglån för att hålla uppe byggandet när konjunkturen viker.

2. Hållbara renoveringar och stopp för renovräkning. 300 000 bostäder från miljonprogramsåren behöver renoveras. Det får inte ske på bekostnad av människor och miljö. Idag ställs hyresgäster ofta inför hyreshöjningar på 60 procent eller mer när fastighetsägaren beslutar om upprustning, vilket i praktiken leder till att många inte har råd att bo kvar. Ingen hyresgäst ska tvingas flytta för att hyran chockhöjs när fastigheten rustas upp. Därför behövs statligt stöd till upprustning, stärkt ställning för hyresgäster vid omfattande renovering samt förbättrade möjligheter för bostadsbolag att skattefritt fondera pengar till löpande underhåll.

3. Rättvisa skatter mellan ägt och hyrt. Staten öser miljarder i skattesubventioner över de som bor i bostadsrätt och villa jämfört med de som bor i hyresrätt. Som en följd av skatteorättvisan är en nybyggd hyresrätt upp till 2 500 kronor dyrare i månaden än motsvarande bostadsrätt – en kännbar skillnad för såväl barnfamiljer som pensionärer och unga som precis flyttar hemifrån. Dessutom leder den ekonomiska orättvisan till dyrare underhåll av hyresrätter och bidrar i längden till ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. Detta trots att majoriteten av samtliga partiers väljare anger att det främst behövs fler hyresrätter när vi bygger nytt. Därför behövs en skattereform som skapar rättvisa mellan ägt och hyrt boende. Lätta på begränsningarna för ränteavdrag, ett införande av låg, fullt avdragsgill moms på hyran och ett avskaffande av fastighetsavgiften på hyresfastigheter skulle göra mycket för att skapa rättvisa villkor mellan upplåtelseformerna.

För mer information om hur Hyresgästföreningen jobbar med frågorna lokalt, kontakta:
Bo Sköldestig, ordförande Hyresgästföreningen Norrköping-Söderköping-Finspång
Telefon: 070-517 86 58
E-post: boskoldestig@gmail.com

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar: