Hyrorna klara för Gotlandshem

Report this content

Hyrorna för Gotlandhems drygt 4 500 lägenheter är nu klara. Höjningen blir 1,7 procent från den 1 april, vilket innebär 1,27 procent på ett årsbasis. Överenskommelsen blev klar efter en medling av Hyresmarknadskommittén (HMK).

I höstas strandade förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Gotlandshem, då man inte kunde komma överens i hyresförhandlingarna. Ärendet togs då vidare till HMK som medlar mellan Hyresgästföreningen och allmännyttiga bostadsbolag som Gotlandshem.

Höjningen parterna nu kommit överens om gäller från den 1 april 2021, vilket innebär att det inte blir någon retroaktiv höjning.

- Vi är nöjda med utkomsten av medlingen från HMK, framförallt med att de lyssnade på oss när det gäller retroaktiva hyror. Om hyrorna skulle ha införts från den 1 januari istället, hade det inneburit att hyresgästerna fått betala retroaktivt vilket alltid orsakar problem för många hyresgäster, säger Stefan Uddebrant, ordförande Hyresgästföreningen Gotland.

Samtidigt som årets hyreshöjning införs påbörjas även infasningen av den nya systematiska hyressättningen. När den systematiska hyressättningen införs kommer hyrorna att påverkas olika, vissa kommer att få sin hyra höjd, andra kommer att få den sänkt. Den högsta totala höjningen någon kan få är 370 kronor i månaden, inräknat årshöjningen för 2021. Ingen hyresgäst får en större höjning än så.

För mer information, kontakta gärna: 
Susanne Davidsson, Förhandlingsledare Hyresgästföreningen
Telefon: 010-45 92 125
E-post: 
susanne.davidsson@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media