Ingen krishjälp till hyresgäster trots ökad arbetslöshet

Report this content

8 000 personer var i september arbetslösa i Blekinge, enligt statistik från Arbetsförmedlingen. En stor ökning jämfört med föregående år. Hyresgästföreningen är kritisk till att regeringen inte har riktat någon hjälp till hyresgästerna, som drabbats hårt av pandemin. – Pandemin är långt ifrån över. Jag tycker att politikerna borde hjälpa hyresgästerna på samma sätt som man riktad hjälp till de som bor i villa eller bostadsrätt, säger Inger Borg, ordförande Hyresgästföreningen region Sydost.

Många har förlorat jobbet som en följd av coronapandemin. Statistik från Arbetsförmedlingen visar att i september var 8 000 personer arbetslösa i Blekinge. Det är över 800 fler blekingebor jämfört med året innan. Många av de som förlorat sina jobb har arbetat inom vissa särskilt drabbade branscher. Hyresgäster är överrepresenterade i flera av just de branscher som har drabbats allra hårdast av pandemin, till exempel hotell- och restaurangbranschen.

Regeringen har infört olika typer av stöd för att hjälpa folk igenom krisen, bland annat tillfälliga stopp på amorteringskrav för de som bor i villa eller bostadsrätt. Man har dock inte gjort någon liknande insats för de som hyr sin bostad. Hyresgästföreningen menar att politikerna har missat en stor grupp i samhället som behöver stöd för att klara pandemin.

- Vi har alla ett ansvar för att se till att vi klarar oss ur krisen, privatpersoner, organisationer, företag och politiker. Vi tycker att politikerna borde ta sitt ansvar för att underlätta krisen även för hyresgästerna. Det blir väldigt märkligt när regeringen ska rikta hjälp endast till vissa boendeformer, säger Inger Borg.

Hyresgästföreningen anger att de får många samtal från medlemmar som är oroliga över hur de ska kunna betala sin hyra och om de kommer ha råd att bo kvar. Föreningen har gjort en undersökning bland sina medlemmar där 43 procent svarar att de är oroliga för att kunna betala sin hyra på grund av krisen.

- Jag har fått flera samtal från människor som har hamnat i en besvärlig situation ekonomiskt och som undrar vad de ska göra om de inte har råd att betala hyran. De höga siffrorna i Blekinge visar tydligt att många drabbats hårt ekonomiskt, säger Inger Borg.

För mer information, kontakta gärna:
Inger Borg, ordförande Hyresgästföreningen region Sydost
Telefon: 070 626 58 66
E-post: inger.borg2@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media