​Invigning av Råslätts nya konstverk

I samband med Råslättsdagen invigs Råslätts nya konstverk som skapats av Rålätts ungdomar. Verket har tydlig koppling till stadsdelen och har utarbetats under ett sommarprojekt som bedrivits inom Hyresgästföreningen.

– Vi har haft en inkluderande process, där ett stort antal ungdomar tillsammans fått skapa motivet och det är ett av många bra exempel på hur ungdomar kan påverka sitt boende och stärka ett bostadsområde, säger Fatima Alani, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen region Sydost.

Projektet har varit ett samarbete mellan Hyresgästföreningen, Vätterhem och Jönköpings kommun och har haft som syfte att engagera ungdomar i demokratiska processer för att påverka utformningen av sina närmiljöer. Konstverket har varit ett av många resultat i arbetet.


Välkommen! Ta en närmare titt på vad ungdomarna skapat och prata med oss:

Lördagen 7 september

Kl: 13:00-15:00

Plats: Råslätts Centrum, Torget framför Stadsgården


För mer information, kontakta gärna:

Fatima Alani, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 00
E-post: fatima.al-ani@hyresgastforeningen.se

Taggar:

Om oss

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar