Kalmarhem vill höja hyrorna trots krisen

Report this content

43 procent av hyresgästerna oroar sig för att kunna betala sin hyra, enligt en undersökning från Hyresgästföreningen. Trots detta och trots det extrema ekonomiska läget i stort, vill Kalmarhem nu höja hyrorna för sina hyresgäster – och det rejält.

Hyresgästföreningen har mottagit en förhandlingsframställan från Kalmarhem, med andra ord har bolaget begärt att få förhandla om hyrorna som ska gälla från första januari 2021. I det yrkande som Hyresgästföreningen mottagit vill Kalmarhem höja hyrorna med 4,1 procent. Detta trots att både landet och många enskilda hyresgäster just nu har en mycket ansträngd ekonomi till följd av pandemin. Det skulle innebära en höjning på över 300 kr i månaden för en normal 3:a.

­­­- Utifrån Kalmarhems förhandlingsframställan tycks det ha gått dem förbi att vi sedan i mars lever i en värld och ett samhälle i en ekonomisk kris av aldrig tidigare skådat slag, säger Christer Bergqvist, Hyresgästföreningen.

Hyresbostadsbranschen är en av de branscher som inte har påverkats särskilt mycket i denna kris. Hyresgästföreningen menar dock att verkligheten tyvärr ser annorlunda ut för Kalmarhems hyresgäster. I en nationell undersökning bland föreningens medlemmar uttryckte 43 procent en oro för att kunna betala hyran på grund av pandemins effekter på deras privatekonomi.

Dagens ansträngda ekonomiska situation innebär inställda höjningar av löner, högt antal varsel och direkt arbetslöshet. Detta samtidigt som samhällsekonomi som helhet går bakåt. Ingen kan veta säkert hur länge pandemins effekter på ekonomin håller i sig.

- Att i det här läget kräva en så hög höjning av hyran är direkt provocerande för hyresgästerna. Kalmarhem som grundar sig på ett allmännyttigt syfte, borde inte spä på sina hyresgästers oro för huruvida de ska ha råd att bo kvar i sina hem, säger Christer Bergqvist, Hyresgästföreningen.

Christer Bergqvist, Hyresgästföreningen Kalmar-Torsås-Öland
Telefon: 072 338 51 33
E-post: 
Lerkaka2018@gmail.com

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera