Mer inflytande ger nöjdare hyresgäster i Blekinge

Report this content

Varje år genomför Hyresgästföreningen en undersökning för att se hur nöjda hyresgästerna är med sitt boende och sin hyresvärd. Cirka 25 procent av medlemmarna i region Sydost, där Blekinge ingår, har svarat och undersökningen visar tydligt att de hyresgäster som känner att de har mer inflytande i sitt boende är nöjdare.
- Det är väldigt intressant läsning och det är tydligt att det finns ett samband mellan att hyresgäster som har inflytande över sitt boende också är mer nöjda, säger Joel Ahonen, förhandlingsstrateg Hyresgästföreningen region Sydost

I undersökningen har hyresgästerna fått svara på allt om hur nöjd man är med sin hyresvärd, vad man tycker om tvättstugan till om man kan tänka sig att engagera sig i Hyresgästföreningen. Hur det ser ut kan skilja sig åt lokalt.

I Blekinge skiljer det sig en del från kommun till kommun hur nöjda hyresgästerna är. Sticker ut gör exempelvis Olofström där hyresgästerna är bra mycket mer nöjda i jämförelse med snittet i hela landet. I Karlshamn och Karlskrona är däremot hyresgästerna i snitt mindre nöjda i jämförelse med landet.

- Till exempel är hyresgästerna i Karlskrona mindre nöjda gällande möjlighet till inflytande över sin lägenhet, i jämförelse med snittet i landet så sticker det ut. Det är något vi kommer titta närmare på och jobba vidare med lokalt, säger Joel Ahonen.

Undersökningens syfte är delvis att skapa goda förutsättningar för att bedöma förvaltningskvalitet och resultaten kommer tas med i underlag till kommande hyresförhandlingar. Materialet används även för att kunna påverka stadsutvecklingen i samverkan med kommunerna samt för att öka hyresgästernas möjlighet till inflytande över sitt boende i sin närmiljö. 

För mer information kontakta:
Joel Ahonen, förhandlingsstrateg Hyresgästföreningen region Sydost
E-post: joel.ahonen@hyresgastforeningen.se 
Telefon: 010-459 21 78

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar: