Nya hyror för Bonings hyresgäster i Tranås

Hyresgästföreningen region Sydost och Boning fastigheter, Tranås, har kommit överens om nya hyror för samtliga lägenheter. Nya grundhyror har fastställts och som en konsekvens av det kommer hyrorna att justeras med hyressänkningar på cirka 8 procent och höjningar på upp till 7 procent. De hyresgäster som får grundhyror över 7 procent kommer att erbjudas en livstidsrabatt. Det blir inga retroaktiva höjningar eller sänkningar.


Förhandlingen
Vid förhandlingen inför 2017 års hyror begärde Boning fastigheter en översyn och justering av hyrorna från den 1 juli 2017. Utifrån lagstiftningen om att lika lägenhet ska ha likvärdig hyra har vi i förhandlingar konstaterat stora skillnader, men även många likheter. Detta har lett till svåra överväganden för Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation. Yrkanden på hyreshöjningar mellan 0 - 35 procent har gjort det svårt att hantera, på grund av att enskilda hyresgäster riskerat kraftiga höjningar.

− Vi har tagit hänsyn till lagstiftningen och övervägt alternativen med en eventuell prövning av hyrorna i hyresnämnden. Utifrån det har vi träffat en överenskommelse som är generellt bra för hyresgästerna, säger Anders Wall, förhandlare på Hyresgästföreningen.

  • Hyran höjs 1 januari 2018 med max 5 procent.
  • Hyran höjs 1 juli 2018 om utrymme finns med ytterligare 2 procent.
  • De hyresgäster som får grundhyror över 7 procent erbjuds en livstidsrabatt.
  • Det blir inga retroaktiva höjningar eller sänkningar.
  • I årshyresförhandlingen om 2018 års hyror träffades överenskommelse om en höjning som fastställdes till 0,85 procent från den 1 januari 2018.

I förhandlingarna som har pågått under hela 2017 har vi konstaterat, genom besiktningar och i dialog med hyresgästerna, att det finns underhållsbrister som hyresvärden har att hantera. Detta har vi lyft upp i förhandlingarna och enats om hur vi ska kunna hantera detta framöver.

  • Boning kommer att fråga hyresgästerna om underhåll, service med mera.
    Svaren ska ligga till grund för kommande förhandlingar och prioriteringar.
  • Vi har enats om formulering av en normal tvättstuga. Detta ska ligga till grund för kommande strategi för upprustning av tvättstugor.
  • Vi har enats om ett hyresgästinflytande vid stamrenoveringar av fastigheter/lägenheter.


För mer information kontakta: 
Anders Wall, förhandlare Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 88, Mobil 0704-20 49 06
E-post: anders.wall@hyresgastforeningen.se

Taggar:

Om oss

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar