Ogenomtänkta förslag från politiker i Växjö

Report this content

Blågröna Växjö vill slå samman bostadsbolagen Växjöbostäder och Vidingehem. Man menar att det skulle ge stora fördelar, inte minst ekonomiskt. Dock utan att redovisa för kommuninvånarna i Växjö hur man kommit fram till detta, eller hur det kommer att påverka hyresgästerna. Samtidigt kommer Vidingehem med ett rekordhögt krav på hyreshöjning på 3 procent.

De styrande politikerna i Växjö har den senaste tiden diskuterat en sammanslagning av bostadsbolagen Växjöbostäder och Vidingehem. Politikerna påstår att sammanslagningen skulle spara kommunen 16 miljoner årligen. Underlag för detta har dock inte redovisats. Hyresgästföreningen uttrycker därför en oro för vad detta kommer att innebära för hyresgästerna.

- Politikerna pratar om hur mycket pengar en sammanslagning skulle spara. Men det är svårt att veta om det stämmer när de inte redovisar någon fakta. Inför ett så pass stort projekt som detta måste man göra riskbedömningar och konsekvensanalys. Har de ens frågat sig hur detta skulle påverka hyresgästerna till båda bolagen? frågar sig Bo Karlsson, Hyresgästföreningen Växjö.

Vidingehem är ett mindre bostadsbolag än Växjöbostäder och har i uppdrag att bygga utanför Växjö tätort. Eftersom Växjöbostäder är så pass mycket större än Vidingehem ser Hyresgästföreningen en risk med att Vidingehem och bolagets unika uppdrag kan hamna i skymundan vid en sammanslagning.

Samtidigt har Hyresgästföreningen fått in krav på hyreshöjningar från Vidingehem. Ett krav på 3,05 procent, vilket är rekordhögt för bolaget. Tidigare års yrkanden från Vidingehem har varit på lägre nivåer och ofta långt under de krav som inkommit från Växjöbostäder. Detta år har Vidingehem ställt högre krav än Växjöbostäder. Något som får Hyresgästföreningen att höja på ögonbrynen.

- Det känns som ett osannolikt sammanträffande att Vidingehem kommer med ett så högt krav just nu. Tidigare har deras krav alltid varit lägre än Växjöbostäders, vilket får mig att undra om detta inte har med den planerade sammanslagningen att göra. Det är dessutom ett helt oseriöst krav att komma med så här mitt under pågående pandemi, säger Bo Karlsson.

För mer information, kontakta gärna:
Bo Karlsson, Hyresgästföreningen Växjö
Telefon: 070 568 26 27
E-post: bossekarlsson52@gmail.com

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media