Orimligt krav från Gotlandshem i år igen

Report this content

Gotlandshem vill höja hyran med 5,3 procent från 1 januari 2022. Hyresgästföreningen menar att yrkandet är oskäligt och uppmanar Gotlandshem att tänka om för att ge möjlighet till en seriös hyresförhandling. 

– Man får intryck av att det går en ekonomisk nöd på bolaget. Det gör det inte. Budet på 5,3 procent är taget ur luften. Det är beklämmande att de i år igen inkommer med ett så oskäligt yrkande, säger Stefan Uddebrant, ordförande Hyresgästföreningen Gotland. 

Årets hyresförhandling får en liknande start som fjolårets. Då begärde Gotlandshem en hyreshöjning på 3 procent, parterna kom inte överens och ärendet fick lämnas över till Hyresmarknadskommittén (HMK). Istället landade överenskommelsen på 1,7 procent från den 1 april. 
I ett pressmeddelande refererar Gotlandshem att anledningen till det höga budet i år är deras stora underhållsskuld. Bolaget vill helst inte låna mer pengar utan förväntar sig nu få in pengarna via hyran. 
– Vi är väl medvetna om den underhållsskuld som finns hos GotlandsHem. Men det är en skuld som GotlandsHem är skyldig hyresgästerna. Hyresgästerna har år efter år betalat sin hyra där en del av hyran är till för att GotlandsHem ska underhålla fastigheterna. Men GotlandsHem har valt att hålla nere underhållet under en längre period, trots att de haft en rimlig hyresutveckling för att kunna sköta sitt uppdrag. Dessutom sålde de fastigheter för drygt 600 miljoner 2018, där pengarna bland annat skulle användas till det eftersatta underhållet och nyproduktion. Vad hände med det? säger Stefan Uddebrant. 
Hyresgästföreningen uppmanar Gotlandshem att återkomma med ett rimligt bud som kan ge en grund till en seriös förhandling. 

För mer information, kontakta gärna:  
Stefan Uddebrant, ordförande Hyresgästföreningen Gotland 
Telefon: 072- 336 79 96 
E-post: stefan.uddebrant@gmail.com 

Susanne Davidsson, Förhandlingsledare Hyresgästföreningen  
Telefon: 010-45 92 125
E-post:  susanne.davidsson@hyresgastforeningen.se   
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera