Så mycket kostar vattnet på Gotland

Report this content

De flesta tar det för givet, dricksvattnet direkt från kranen eller spolningen i toaletten. Men vet du hur mycket pengar du betalar för den möjligheten? Hyresgästföreningen är en av parterna bakom Nils Holgerssonrapporten som nu släppt de senaste siffrorna kring vatten och avlopp (VA) 2020.


Som hyresgäst ingår avgiften för vatten och avlopp i hyran. Kanske är det ingenting man reflekterar över eller tror att man kan påverka. Nils Holgerssongruppen, där Hyresgästföre-ningen ingår, menar dock att man kan påverka. Gruppen anser att det är viktigt att redovisa prisskillnader och prisutveckling mellan olika kommuner. På så sätt kan man skapa en debatt som i sin tur kan leda till sänkta priser för kunderna.

- De flesta fastighetsägare hänvisar till en höjd VA-avgift vid årshyresförhandlingarna med oss. Höjningar av avgiften kan på sikt innebära en hyreshöjning och påverkar alltså direkt hyresgästernas plånböcker, säger Joel Ahonen, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen region Sydost.

I snitt ökar landets VA-priser med 3,8 procent i jämförelse med 2019. På Gotland kan man se i diagrammet att taxan ligger en bra bit över det nationella snittet.

- Som det ser ut idag, är prissättningen väldigt ojämn och svår att förutse. Självklart ska VA-taxorna täcka kostnader för förbrukning, drift och underhåll. Men det behövs en förutsägbar-het från år till år, för att undvika plötsliga och höga höjningar. Dessutom borde man göra vissa höjningar stegvis över längre tid, för att underlätta ekonomiskt för hyresgästerna, säger Stefan Uddebrant, ordförande Hyresgästföreningen Gotland.

Om Nils Holgersson-projektet
Sedan 1996 ger Nils Holgerssongruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.

Nils Holgersson Gruppens medlemmar är för närvarande Hyresgästföreningen, Bostadsrät-terna, HSB, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Syftet är att redovisa prisskillnaderna mellan kommunerna och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna. 
 

För mer information kring Nils Holgersson, kontakta gärna:
Hans Dahlin, ordförande Nils Holgerssongruppen
Telefon: 070-076 3694

För övriga frågor, kontakta gärna: 
Joel Ahonen, förhandlingsstrateg Hyresgästföreningen region Sydost
E-post: joel.ahonen@hyresgastforeningen.se 
Telefon: 010-459 21 78

Stefan Uddebrant, ordförande Hyresgästföreningen Gotland
E-post: stefan.uddebrant@gmail.com 
Telefon:072-336 79 96

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar