Växjöbostäders krav på hyreshöjning är oseriöst

Report this content

Växjöbostäder vill höja hyran med 4,3 procent från 1 januari 2022. Bolaget har begärt förhandling men Hyresgästföreningen menar att bolaget agerar oseriöst. 

Pandemin har redan skapat stor oro bland många hyresgäster just kring att kunna betala sin hyra. Hyresgästföreningen gick nationellt ut redan i början av september med krav om att hyreskraven bör ligga på en lägre nivå än förra året. 

- Ett bud på 4,3 procent är direkt provocerande. Växjöbostäder, som ägs av kommunen, har ett allmännyttigt syfte. De borde inte under några omständigheter spä på sina hyresgästers oro för huruvida de ska ha råd att bo kvar i sina hem, säger Inger Borg, tillförordnad ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost. 

2019 förhandlade Hyresgästföreningen fram en tvåårig överenskommelse med en hyreshöjning på 2,45 procent per år för 2020 och 2021. Då var utgångsbudet från Växjöbostäder 3,9 procent. 

- Var kommer det här höga budet ifrån, frågar sig Inger Borg.

I samma förhandling ingick det även en överenskommelse om att öka hyresgästernas inflytande. Enligt Hyresgästföreningen går inte det hand i hand att först ge ett orimligt bud på hyreshöjning, samtidigt som kommunen plockar ut 100 miljoner kronor från bolaget. 

- Det är pengar som borde användas till renovering, speciellt när renoveringsbehovet efterfrågas av hyresgästerna. Hur går det hand i hand med att bli ”Sveriges bästa hyresvärd”? Vi kräver inget annat än en seriös förhandling.

För mer information, kontakta gärna: 
Inger Borg, tillförordnad ordförande Hyresgästföreningen region Sydost
Telefon: 010-459 21 77
E-post: inger.borg2@hyresgastforeningen.se 

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Ett bud på 4,3 procent är direkt provocerande.
Inger Borg, tillförordnad ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost.